Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is gedrag in biologie?
Avatargast Staf asked 6 maanden ago
wat is gedrag in biologie?
3 Antwoorden
MaartenMaarten answered 6 maanden ago
Gedrag is in principe alles wat een dier doet dat niet aangeboren is. Aangeboren gedrag is gedrag dat is overgeërfd - het is in de hersenen van het dier verankerd. Een hond weet bijvoorbeeld automatisch hoe hij met zijn staart moet kwispelen en blaffen als hij iemand ziet die hij kent. Deze gedragingen hoeven niet aangeleerd te worden; de hond leert ze of erft ze van zijn ouders.   Gedragingen die niet aangeboren zijn, moeten worden aangeleerd. Dit kan op twee manieren gebeuren: ofwel ziet het dier een ander dier het gedrag doen en imiteert het dan, ofwel krijgt het feedback (positief of negatief) na het uitvoeren van het gedrag en leert het zo welke gevolgen (goed of slecht) daaraan verbonden zijn.
GerbenGerben answered 6 maanden ago
Gedrag zijn de handelingen of reacties van een organisme in reactie op een bepaalde stimulus. Met andere woorden, het is de manier waarop een organisme met zijn omgeving omgaat. Gedrag kan instinctief of aangeleerd zijn. Het kan vrijwillig zijn (onder bewuste controle) of onvrijwillig (niet onder bewuste controle).
CornaldCornald answered 6 maanden ago
Gedrag in de biologie verwijst over het algemeen naar de manieren waarop een organisme of dieren met hun omgeving omgaan. Dit kan zowel fysieke handelingen omvatten, zoals jagen of voedsel verzamelen, als meer psychologische interacties, zoals communicatie of paringsrituelen. Hoewel onderzoekers nog steeds proberen om alle factoren die van invloed zijn op het gedrag van dieren te begrijpen, wordt algemeen aangenomen dat het wordt beïnvloed door een combinatie van genetische opmaak, omgevingsstimuli en leren.