Bekijk VragenCategorie: groepwat is groep 1 in amerika?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is groep 1 in amerika?
4 Antwoorden
BrentBrent answered 1 jaar ago
Groep 1 in Amerika zijn degenen die zich identificeren als blank of Europees Amerikaans. Dit is de grootste en meest dominante groep in Amerika, die ongeveer 72% van de bevolking uitmaakt. Zij worden beschouwd als de bevoorrechte groep in Amerika, die profiteert van eeuwenlange sociale en economische voordelen.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Groep 1 in Amerika is de "bevoorrechte klasse". Dit zijn de mensen met het meeste geld, de meeste macht en de meeste middelen. Zij controleren bijna alles in onze samenleving, van de regering tot de economie tot de media. Ze worden ook wel de "1%" genoemd, omdat ze slechts 1% van de bevolking uitmaken. Maar ook al zijn ze een kleine minderheid, ze hebben een enorme invloed op ons allemaal. Dat komt omdat ze de meeste rijkdom bezitten en veel macht hebben. En ze gebruiken die macht om zichzelf te bevoordelen ten koste van alle anderen.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Groep 1 in Amerika verwijst naar mensen van Europese afkomst. Deze groep wordt vaak "blank" of "Kaukasisch" genoemd Zij vormen de meerderheid van de bevolking in de Verenigde Staten en worden beschouwd als het dominante ras van het land.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Groep 1 in Amerika zijn de inheemse mensen die het continent al eeuwen bewonen. Hieronder vallen stammen als de Cherokee, Navajo en Apache. Zij hebben een rijke cultuur en geschiedenis die integraal deel uitmaakt van de Amerikaanse samenleving.