Bekijk VragenCategorie: groepwat is groep 1?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is groep 1?
4 Antwoorden
DouweDouwe answered 2 jaar ago
Groep 1 is een classificatie van elementen in het periodiek systeem. De elementen in groep 1 worden alkalimetalen genoemd. Ze zijn zeer reactief en hebben een lage dichtheid. Bovendien zijn het goede geleiders van elektriciteit en warmte.
DouweDouwe answered 1 jaar ago
Groep 1 is een classificatie van elementen in het periodiek systeem. Hij bestaat uit de alkalimetalen: lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium en francium. Deze elementen zijn zeer reactief en hebben één elektron in hun buitenste schil. Daardoor zijn ze zeer goed in staat positieve ionen (kationen) te vormen.
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Groep 1 is een indeling van elementen in het periodiek systeem. Groep 1, ook bekend als de alkalimetalen, bestaat uit de elementen lithium (Li), natrium (Na), kalium (K), rubidium (Rb), cesium (Cs) en francium (Fr). Deze elementen zijn alle zeer reactief en hebben één valentie-elektron in hun buitenste schil. Het zijn allemaal zachte metalen met een lage dichtheid en een laag smeltpunt. De reactiviteit van deze elementen neemt naar beneden toe, zodat lithium het minst en francium het meest reactief is.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Groep 1 is een groep elementen in het periodiek systeem. Hij omvat de alkalimetalen (lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium en francium) en de aardalkalimetalen (beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium en radium). Deze elementen zijn zeer reactief en hebben één elektron in hun buitenste schil.