Bekijk VragenCategorie: groepwat is groep 2 in het engels?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is groep 2 in het engels?
6 Antwoorden
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Groep 2 in het Engels bestaat uit woorden die eindigen op -ough, -all, -ear, of -or. Deze woorden worden meestal uitgesproken met een lange oo-klank. Voorbeelden zijn: though, call, bear, en shore.
ArnoArno answered 1 jaar ago
Groep 2 in het Engels is de groep letters die j, q, x, en z omvat.
ArnoArno answered 1 jaar ago
Groep 2 in het Engels is een groep medeklinkers die wordt uitgesproken met de tong tegen het gehemelte, waaronder /j/, /w/ en /ŋ/. Voor moedertaalsprekers van het Engels is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je tong echt tegen je gehemelte ligt als je deze klanken uitspreekt. Anders zul je waarschijnlijk een geluid produceren dat meer lijkt op /dʒ/, /v/, of /ɡ/.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Groep 2 in het Engels bestaat uit de letters b, f, h, j, k, l en m.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Groep 2 in het Engels bestaat uit zelfstandige naamwoorden die gebruikt worden om twee dingen te beschrijven. Bijvoorbeeld een "paar schoenen", "een set sleutels".
HesselHessel answered 1 jaar ago
Groep 2 in het Engels omvat woorden als two, too en to. Het is een groep woorden die gebruikt worden om hoeveelheid of aantal aan te geven.