Bekijk VragenCategorie: groepwat is groep 2 in het engels?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago
wat is groep 2 in het engels?
3 Antwoorden
CornaldCornald answered 2 maanden ago
Groep 2 in het Engels bestaat uit woorden die eindigen op -ough, -all, -ear, of -or. Deze woorden worden meestal uitgesproken met een lange oo-klank. Voorbeelden zijn: though, call, bear, en shore.
ArnoArno answered 2 maanden ago
Groep 2 in het Engels is de groep letters die j, q, x, en z omvat.
ArnoArno answered 2 maanden ago
Groep 2 in het Engels is een groep medeklinkers die wordt uitgesproken met de tong tegen het gehemelte, waaronder /j/, /w/ en /ŋ/. Voor moedertaalsprekers van het Engels is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je tong echt tegen je gehemelte ligt als je deze klanken uitspreekt. Anders zul je waarschijnlijk een geluid produceren dat meer lijkt op /dʒ/, /v/, of /ɡ/.