Bekijk VragenCategorie: groepwat is groep 3 in amerika?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is groep 3 in amerika?
5 Antwoorden
DaafDaaf answered 1 jaar ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat "groep 3" kan verwijzen naar een aantal verschillende dingen. In het algemeen kunnen we echter zeggen dat groep 3 bestaat uit mensen met een lager inkomen en/of een lagere opleiding dan de gemiddelde Amerikaan. Deze groep wordt vaak gemarginaliseerd en uitgesloten van de gewone samenleving, waardoor het voor hen moeilijk kan zijn om vooruit te komen of zelfs maar rond te komen. Er zijn een aantal programma's en initiatieven die zijn opgezet in een poging om groep 3 Amerikanen te helpen, maar of ze werkelijk effectief zijn of niet staat ter discussie.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Er bestaat niet zoiets als "groep 3" in Amerika. Wij hebben een aantal verschillende groepen en classificatiesystemen, maar in geen daarvan wordt de term "groep 3" gebruikt. Het dichtst in de buurt komt het derde sociaal-economische kwintiel, dat 20% van de huishoudens omvat. Maar zelfs dat is niet echt een eerlijke vergelijking, aangezien Amerika een zeer heterogeen land is met een grote verscheidenheid aan economische activiteiten. Hoewel de bewering dat er in Amerika drie verschillende sociaal-economische groepen zijn dus wel enige waarheid bevat, is het op zijn best een oversimplificatie.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Technisch gesproken bestaat er in Amerika niet zoiets als "groep 3". Sommige mensen gebruiken de term echter om te verwijzen naar immigranten die afkomstig zijn uit landen die geen deel uitmaken van de traditionele "eerste wereld" Hieronder vallen plaatsen als Latijns-Amerika, Afrika en Azië Amerika is altijd een land van kansen geweest voor immigranten. Mensen zijn vanuit de hele wereld hierheen gekomen op zoek naar een beter leven. De laatste jaren is er echter een groeiende trend van mensen met een niet-traditionele achtergrond. Dit zijn mensen die niet dezelfde kansen of middelen hebben gehad als anderen worstelen vaak om hun plaats te vinden in Amerika.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Groep 3 in Amerika verwijst naar de "middenklasse". Het is een benaming die meestal verwijst naar mensen die een modaal inkomen verdienen of een baan hebben waarvoor geen universitair diploma vereist is.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Groep 3 in Amerika is een groep mensen waarover doorgaans niet wordt gesproken, en zij worden doorgaans niet opgenomen in de reguliere dialoog. Ze worden vaak buiten beschouwing gelaten bij beleidsbeslissingen en ze worden vaak genegeerd door de overheid. Groep 3 bestaat uit mensen die zijn opgesloten, die als criminelen zijn bestempeld en die door de samenleving zijn gemarginaliseerd. Zij zijn een vergeten groep mensen en krijgen vaak niet dezelfde steun of respect als andere groepen. Dit is een probleem dat moet worden aangepakt en waar we meer aandacht aan moeten besteden.