Bekijk VragenCategorie: groepwat is groep 3 in het engels?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is groep 3 in het engels?
3 Antwoorden
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Groep 3 in het Engels is de werkwoordstijd voor toekomstige acties die zullen gebeuren. Het bestaat uit het basiswerkwoord "to be" + going to + het hoofdwerkwoord. Bijvoorbeeld: "Ik ga vanavond pizza eten.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Groep 3 in het Engels bestaat uit de woorden "was", "were" en "am" Dit worden indicatieve werkwoordsvormen genoemd. De andere werkwoordsvormen in het Engels (tegenwoordige tijd, verleden tijd, toekomst) vertrouwen allemaal op hulpwerkwoorden (zullen, hebben, zijn) om de tijd aan te geven. Als er geen hulpwerkwoord is, zoals bij de indicatieve vorm van "be" (ik ben), betekent dit dat het werkwoord altijd in de tegenwoordige tijd voorkomt.
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Groep 3 in het Engels kunnen zelfstandige naamwoorden, werkwoorden of bijvoeglijke naamwoorden zijn. Ze worden onregelmatig genoemd omdat ze niet het normale patroon volgen van het veranderen van -ed in -ied wanneer het woord in de verleden tijd wordt gezet. Bijvoorbeeld, "I worked" wordt "I have worked", maar "I go" wordt "I went". Er zijn veel groep 3-woorden in het Engels, en het kan lastig zijn om te onthouden welke dat zijn. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, zul je merken dat het niet al te moeilijk is om ze allemaal correct te laten klinken. Hier zijn een paar tips: - Voor de meeste werkwoorden van groep 3 voeg je gewoon een -ed toe aan het einde (bijv.