Bekijk VragenCategorie: groepwat is groep 3?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is groep 3?
3 Antwoorden
FrankyFranky answered 2 jaar ago
Groep 3 is een classificatie van voedsel waarvan algemeen wordt aangenomen dat het veilig is voor zwangere vrouwen. Tot deze groep behoren vis, gevogelte, eieren, zuivelproducten, peulvruchten en noten.
TeunTeun answered 2 jaar ago
Groep 3 is een diverse groep van elementen die metalen, niet-metalen, en metalloïden omvat. Ze worden in het periodiek systeem gevonden in de kolommen 3-12. De eigenschappen van deze elementen zijn zeer gevarieerd, maar ze hebben allemaal enkele gemeenschappelijke kenmerken. Zo zijn ze meestal goede geleiders van elektriciteit en warmte, en hebben ze een hoog smelt- en kookpunt. Metalen in deze groep zijn ijzer, koper, tin en lood; niet-metalen zijn koolstof, zwavel, fosfor en seleen; en metalloïden zijn silicium, boor, germanium, arseen, antimoon en tellurium.
BrentBrent answered 2 jaar ago
Groep 3 is een classificatie van proteinogene aminozuren, die de bouwstenen van proteïnen zijn. De 20 standaard proteinogene aminozuren zijn verdeeld in drie groepen, volgens de chemische eigenschappen van hun zijketens. Groep 1 bestaat uit de eenvoudigste zijketens, groep 2 bevat de matig complexe zijketens, en groep 3 bevat de meest complexe zijketens.   Groep 3 aminozuren zijn die met een geladen zijketen. Deze lading kan zowel zuur als basisch zijn. De zure groep 3-aminozuren hebben een negatieve lading, terwijl de basische groep 3-aminozuren een positieve lading hebben. Zoals alle proteinogene aminozuren, spelen groep 3 aminozuren een belangrijke rol in de menselijke gezondheid en metabolisme.