Bekijk VragenCategorie: groepwat is groep 6 in het engels?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is groep 6 in het engels?
4 Antwoorden
EvertEvert answered 2 jaar ago
Groep 6 in het Engels is gewoon een manier om te verwijzen naar de laatste zes groepen letters in het Engelse alfabet. Als je dus een lijst met woorden bekijkt en aan het eind "WXYZ" ziet staan, weet je dat dat de laatste vier letters van het alfabet zijn en dus in groep 6 zitten.
DimitriDimitri answered 2 jaar ago
Er is geen groep 6 in het Engels. De groepen 1-5 zijn de tegenwoordige, verleden, toekomende, voorwaardelijke en aanvoegende tijden. Er is geen groep 6 omdat die niet nodig is. Het werkwoord "to be" maakt het mogelijk om alle betekenissen uit te drukken zonder een extra tijd. Bijvoorbeeld, de zin "Ik ben groep 6" kan betekenen dat iemand behoort tot groep 6 of dat iemand geïnteresseerd is in groep 6 of zelfs dat iemand groep 6 vertegenwoordigt. Er is geen aparte groep 6 nodig omdat de tegenwoordige tijd al deze dingen kan uitdrukken zonder dubbelzinnigheid.
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Er is geen groep 6 in het Engels. De groepen 1-5 zijn de tegenwoordige, verleden, toekomende, voorwaardelijke en aanvoegende tijden. Er is geen groep 6 omdat die niet nodig is. Het werkwoord "to be" maakt het mogelijk om alle betekenissen uit te drukken zonder een extra tijd. Bijvoorbeeld, de zin "Ik ben groep 6" kan betekenen dat iemand behoort tot groep 6 of dat iemand geïnteresseerd is in groep 6 of zelfs dat iemand groep 6 vertegenwoordigt. Er is geen aparte groep 6 nodig omdat de tegenwoordige tijd al deze dingen kan uitdrukken zonder dubbelzinnigheid.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Grade 6 is in het Engels het equivalent van Year 7 of de zevende klas in de meeste andere landen. Het is meestal het laatste jaar van de basisschool en het eerste jaar van de middelbare school. Leerlingen beginnen complexere grammaticastructuren te leren, en ze beginnen boeken te lezen die uitdagender zijn dan die welke ze in eerdere klassen hebben gelezen. Bovendien gaan ze dieper in op literatuur en schrijven.