Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is havo in belgie?
Avatargast Staf asked 2 weken ago

wat is havo in belgie?

4 Antwoorden
GijsGijs answered 2 weken ago

Havo is een Belgische schoolinspecteur die erop toeziet dat scholen kwalitatief goed onderwijs geven. Havo geeft ook opleiding en ondersteuning aan leerkrachten en doet onderzoek naar onderwijsvraagstukken.

GijsGijs answered 2 weken ago

HAVO (hoger algemeen secundair onderwijs) is een pre-universitair onderwijsniveau in België. Op dit niveau specialiseren leerlingen zich in een van de drie studierichtingen: menswetenschappen, wetenschappen of bedrijfseconomie.

StijnStijn answered 2 dagen ago

Havo is een vorm van voortgezet onderwijs in België. Het is een afkorting van de Nederlandse uitdrukking “hoger algemeen voortgezet onderwijs”, wat zich laat vertalen als “hoger algemeen voortgezet onderwijs”. Havo is typisch een vijfjarig programma dat leidt tot het diploma “VWO”, het hoogste niveau van secundair onderwijs in België.

AikeAike answered 2 dagen ago

Havo is een middelbare opleiding in België. Het is een hoger secundair onderwijsprogramma dat leerlingen voorbereidt op het tertiair onderwijs. Havo duurt vijf jaar en leidt tot het diploma havo-verpleegkundige, het equivalent van een high school diploma in de Verenigde Staten.