Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is havo in belgie?
Avatargast Staf asked 9 maanden ago
wat is havo in belgie?
7 Antwoorden
GijsGijs answered 9 maanden ago
Havo is een Belgische schoolinspecteur die erop toeziet dat scholen kwalitatief goed onderwijs geven. Havo geeft ook opleiding en ondersteuning aan leerkrachten en doet onderzoek naar onderwijsvraagstukken.
GijsGijs answered 9 maanden ago
HAVO (hoger algemeen secundair onderwijs) is een pre-universitair onderwijsniveau in België. Op dit niveau specialiseren leerlingen zich in een van de drie studierichtingen: menswetenschappen, wetenschappen of bedrijfseconomie.
StijnStijn answered 8 maanden ago
Havo is een vorm van voortgezet onderwijs in België. Het is een afkorting van de Nederlandse uitdrukking "hoger algemeen voortgezet onderwijs", wat zich laat vertalen als "hoger algemeen voortgezet onderwijs". Havo is typisch een vijfjarig programma dat leidt tot het diploma "VWO", het hoogste niveau van secundair onderwijs in België.
AikeAike answered 8 maanden ago
Havo is een middelbare opleiding in België. Het is een hoger secundair onderwijsprogramma dat leerlingen voorbereidt op het tertiair onderwijs. Havo duurt vijf jaar en leidt tot het diploma havo-verpleegkundige, het equivalent van een high school diploma in de Verenigde Staten.
CiscoCisco answered 7 maanden ago
Havo is een van de vormen van secundair onderwijs in België. Het is een academisch programma dat leerlingen voorbereidt op de universiteit. Havo duurt vijf jaar en de leerlingen ontvangen een diploma wanneer ze afstuderen.
JorisJoris answered 7 maanden ago
Ervan uitgaande dat u verwijst naar het Belgische onderwijssysteem, is havo het equivalent van een high school diploma in de Verenigde Staten. Leerlingen die naar een havo-school gaan, hebben meestal vier jaar middelbaar onderwijs gevolgd en hebben met goed gevolg examens afgelegd in negen verplichte vakken, waaronder Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, lichamelijke opvoeding, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en scheikunde. Om hun diploma te ontvangen, moeten leerlingen ook een examen ethiek en maatschappijleer afleggen.
DaafDaaf answered 6 maanden ago
Havo is een vorm van secundair onderwijs in België. Het is het equivalent van de Britse GCSE-kwalificatie en het Amerikaanse middelbare-schooldiploma. Leerlingen die het Havo afronden, komen meestal in aanmerking om naar de universiteit te gaan.