Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is het aardrijkskunde filmpje?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is het aardrijkskunde filmpje?
8 Antwoorden
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Er is niet één "aardrijkskunde film" Films die landschappen en geografische kenmerken op een nauwkeurige en mooie manier weergeven, kunnen echter als "aardrijkskunde-films" worden beschouwd Enkele voorbeelden zijn The Lord of the Rings trilogie, Lawrence of Arabia, en Avatar.
GijsGijs answered 1 jaar ago
The Geography Movie is een prachtige educatieve film die de wereld verkent door de ogen van kinderen. The Geography Movie is opgenomen op verbazingwekkende locaties over de hele wereld en neemt uw gezin mee op een boeiende reis terwijl het jonge kijkers kennis laat maken met verschillende culturen en aardrijkskundige concepten. Met opvallend beeldmateriaal en een informatief verhaal zal deze film het publiek van alle leeftijden inspireren en vermaken.
ArnoArno answered 1 jaar ago
Een geografische film is een film die zich afspeelt op een bepaalde geografische locatie. The Hunger Games speelde zich bijvoorbeeld af in het fictieve land Panem, dat in Noord-Amerika ligt. Andere voorbeelden van geografische films zijn Troy, dat zich afspeelt in het oude Griekenland; Avatar, dat zich afspeelt op de planeet Pandora; en Mamma Mia!, dat zich afspeelt op het Griekse eiland Kalokairi.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
The Geography Movie is een educatieve film die animatie gebruikt om de fysieke kenmerken en menselijke activiteiten van verschillende regio's in de wereld te illustreren. De film werd in 1998 gemaakt door National Geographic en wordt in klaslokalen over de hele wereld gebruikt om leerlingen te leren over aardrijkskunde. De film behandelt verschillende onderwerpen, zoals klimaat, landvormen, natuurlijke hulpbronnen, bevolkingsdichtheid en economische activiteit. Het bevat ook profielen van verschillende culturen en hun traditionele manier van leven. De Geography Movie is een waardevol leermiddel voor leerlingen van alle leeftijden en kan hen helpen de wereld om hen heen beter te begrijpen.
DaafDaaf answered 1 jaar ago
The Geography of Nowhere: The Rise and Fall of America's Man-Made Landscape is een boek uit 1993 van de Amerikaanse auteur James Howard Kunstler. Het boek schetst de oorsprong van suburbia en wildgroei in de Verenigde Staten, en betoogt dat deze onhoudbaar zijn. Kunstler definieert sprawl als "de opzettelijke verspreiding van menselijke activiteiten over open terrein buiten de baan van bestaande stedelijke concentraties", wat resulteert in "chaotische, lage-dichtheid ontwikkeling die meer land, energie en hulpbronnen verbruikt dan het oplevert in sociale of economische opbrengsten".[1] In het boek bekritiseert Kunstler ook de modernistische architectuur en planning.
DaafDaaf answered 1 jaar ago
De aardrijkskunde film is een documentaire die de fysieke en menselijke geografie van onze planeet verkent. Het behandelt alles, van de continenten en oceanen tot de planten en dieren die er leven, en de mensen die deze plaatsen hun thuis noemen. De film wordt verteld door Morgan Freeman, en bevat prachtige luchtopnamen en opnamen van over de hele wereld.
CornaldCornald answered 1 jaar ago
The Geography of Nowhere: The Rise and Decline of America's Man-Made Landscape is een boek uit 1994 van de Amerikaanse schrijver James Howard Kunstler. Het boek bespreekt de verdwijning van de traditionele architectuur en planning in de Verenigde Staten in de tweede helft van de 20e eeuw. Hij wijt dit aan de auto, het uitdijen van voorsteden en de wetten op de ruimtelijke ordening.
HesselHessel answered 1 jaar ago
The Geography of Nowhere: The Rise and Fall of America's Man-Made Landscape is een boek uit 1994 van James Howard Kunstler. Het betoogt dat het moderne landschap van uitdijende voorsteden, snelwegen en winkelcentra afzichtelijk, onhoudbaar en vervreemdend is.