Bekijk VragenCategorie: aardrijkskundeWat is het verschil tussen natuurlijke en door de mens veroorzaakte klimaatverandering?
Avatargast Staf asked 10 maanden ago
Wat is het verschil tussen natuurlijke en door de mens veroorzaakte klimaatverandering?
4 Antwoorden
TeunTeun answered 9 maanden ago
Het verschil tussen natuurlijke en door de mens veroorzaakte klimaatverandering is dat natuurlijke klimaatverandering wordt veroorzaakt door invloeden uit de omgeving zoals de ecliptische en de tijd van het jaar, terwijl door de mens veroorzaakte klimaatverandering wordt veroorzaakt door activiteiten zoals de toename van de wereldwijde temperatuur door vervuiling en het veranderen van het landschap.
FeddeFedde answered 9 maanden ago
De natuurlijke klimaatverandering is veroorzaakt door de zon, de oceaan, de ijskappen, de aardas en andere natuurlijke factoren. Door de mens veroorzaakte verandering van het klimaat komt voort uit de uitstoot van broeikasgassen door activiteiten zoals fossiele brandstoffen branden en ontbossing.
BrendanBrendan answered 9 maanden ago
Het grootste verschil tussen natuurlijke en door de mens veroorzaakte klimaatverandering is dat de veroorzakers van de tweede vorm van klimaatverandering onze menselijke activiteiten zijn. Natuurlijke klimaatverandering wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld asteroïden, veranderende zonne-activiteit en continentale drift. Door de mens veroorzaakte klimaatverandering daarentegen wordt veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen, de stijging van de atmosferische concentraties van broeikasgassen, intensieve landbouw, de omarming van de stedelijke ontwikkeling en andere menselijke activiteiten die bijdragen aan het broeikaseffect.
CornaldCornald answered 9 maanden ago
Natuurlijke klimaatverandering is veranderlijkheid die voortkomt uit natuurlijke processen, zoals de zon, de oceaanstromingen en de vulkaanuitbarstingen. Door de mens veroorzaakte klimaatverandering is veranderlijkheid die veroorzaakt wordt door menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, landgebruik en industriële processen. Hoewel beide factoren klimaatverandering veroorzaken, is door de mens veroorzaakte klimaatverandering leidend in de recente opwarming van de aarde.