Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is het vmbo?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is het vmbo?
5 Antwoorden
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Vmbo staat voor "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs" wat Nederlands is voor "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs". Het is een type middelbaar onderwijs in Nederland dat leerlingen voorbereidt op een bepaald vak of beroep.
WillemWillem answered 1 jaar ago
Het vmbo (voortgezet middelbaar beroepsonderwijs) is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland. Het is een academische en beroepsgerichte opleiding die leidt tot een Mbo-diploma (middelbaar beroepsonderwijs).
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Vmbo staat voor "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs", wat Nederlands is voor "voorbereidend beroepsonderwijs". Het is een type middelbaar onderwijs in Nederland dat leerlingen voorbereidt op een specifiek beroep.
TeunTeun answered 1 jaar ago
Het vmbo is het Nederlandse equivalent van beroepsonderwijs, dat meestal wordt aangeboden op handelsscholen of technische hogescholen. Het acroniem vmbo staat voor "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs", wat zich laat vertalen als "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs" Het vmbo bereidt leerlingen voor op een breed scala van beroepen in sectoren als de bouw, werktuigbouwkunde, landbouw en gezondheidszorg.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Het vmbo is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland. Er zijn drie soorten vmbo, algemeen, middelbaar en beroepsgericht. Het algemeen vmbo bereidt voor op een vervolgopleiding op havo- of mbo-niveau. Het middelbaar vmbo bereidt voor op een vervolgopleiding op hbo-niveau. Beroepsgericht vmbo bereidt leerlingen voor om na het afronden van hun opleiding aan het werk te gaan.