Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is het voortgezet onderwijs?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is het voortgezet onderwijs?
3 Antwoorden
CiscoCisco answered 1 jaar ago
Secundair onderwijs is de fase van onderwijs die volgt op het basisonderwijs, meestal van 11 tot 18 jaar. Het omvat doorgaans drie fasen: lager secundair onderwijs (leeftijd 11-14), hoger secundair onderwijs (leeftijd 14-16) en tertiair onderwijs (leeftijd 16-18). Het tertiair onderwijs, ook postsecundair onderwijs, hoger onderwijs of gewoon hogeschool genoemd, omvat in het algemeen de academische studie die wordt ondernomen na het voltooien van de middelbare school. In de meeste rechtsgebieden doen leerlingen die van de basisschool naar de middelbare school gaan, dat gewoonlijk rond hun elfde.
ZefZef answered 1 jaar ago
Het secundair onderwijs is de opleiding die leerlingen volgen tijdens hun tienerjaren, meestal van 13 tot 18 jaar. In de meeste gevallen bouwt het secundair onderwijs voort op de kennis en vaardigheden die leerlingen op de basisschool hebben verworven, en bereidt het hen voor op verdere studie op tertiair niveau Tijdens de middelbare school specialiseren leerlingen zich meestal in een bepaald academisch gebied of vak, zoals bedrijfskunde, natuurwetenschappen of kunst. Ze leren ook meer geavanceerde vaardigheden op het gebied van kritisch denken en het oplossen van problemen. Bovendien bieden middelbare scholen meestal buitenschoolse activiteiten zoals sport en clubs, die studenten kunnen helpen waardevolle team- en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen De precieze aard van het secundair onderwijs varieert van land tot land.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Het secundair onderwijs is het formele, verplichte onderwijs dat plaatsvindt na het basisonderwijs en vóór het hoger onderwijs. Het duurt meestal zeven of acht jaar. Het secundair onderwijs omvat een hele reeks programma's, van algemene opleidingen tot meer gespecialiseerde programma's zoals een beroepsopleiding of een technische opleiding. Studenten kunnen kiezen voor een door de overheid beheerde school of een particuliere school. In veel landen moeten studenten slagen voor examens om te kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs.