Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is islamitisch?
5 Antwoorden
DaafDaaf answered 1 jaar ago
Islamitisch verwijst naar alles wat met het islamitische geloof te maken heeft. Dit omvat de overtuigingen en praktijken van moslims, maar ook alles wat te maken heeft met de islamitische cultuur of geschiedenis.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Islamitisch is een Arabisch woord dat "onderwerping aan God" betekent. Islam is de naam van de godsdienst die oproept tot deze onderwerping. Een moslim is iemand die de islam volgt.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Islamitisch is een Arabisch woord dat verwijst naar de religieuze overtuigingen en praktijken van moslims. Het woord islam komt van de Arabische wortel s-l-m, wat "vrede" of "onderwerping" betekent Dit komt omdat een moslim iemand is die zich heeft onderworpen aan de wil van God.
JorisJoris answered 1 jaar ago
De islam is een monotheïstische godsdienst die gelooft in één God, Allah. Moslims volgen de leer van de Koran, die werd geopenbaard aan de profeet Mohammed. Islamitische praktijken omvatten gebed, liefdadigheid en vasten tijdens de Ramadan.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Islamitisch is een Arabisch woord dat verwijst naar de religieuze overtuigingen en praktijken van moslims.