Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is kracht in natuurkunde?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is kracht in natuurkunde?
8 Antwoorden
DouweDouwe answered 2 jaar ago
Kracht is een natuurkundige grootheid die ervoor zorgt dat een voorwerp met massa zijn snelheid verandert. Zij is gelijk aan het product van massa en versnelling.
BramBram answered 2 jaar ago
Voorbeelden van krachten in de natuurkunde zijn wrijving, luchtweerstand en elektromagnetische krachten. Zonder kracht zouden voorwerpen niet met elkaar kunnen interageren en zou beweging niet mogelijk zijn. Krachten kunnen ervoor zorgen dat voorwerpen bewegen of de richting van hun beweging veranderen.     In de klassieke mechanica is kracht elke interactie die een verandering in de beweging van een voorwerp veroorzaakt. In het algemeen kunnen krachten worden ingedeeld in twee hoofdtypen: contactkrachten en veldkrachten. Contactkrachten zijn krachten die door fysieke voorwerpen op elkaar worden uitgeoefend, zoals de kracht die wordt uitgeoefend door een persoon die een auto duwt. Veldkrachten zijn krachten die worden uitgeoefend door velden op voorwerpen; voorbeelden zijn zwaartekracht en magnetisme.
DimitriDimitri answered 2 jaar ago
In de natuurkunde wordt kracht gedefinieerd als een vectorgrootheid die de interactie tussen twee objecten beschrijft. Zij wordt gemeten in termen van het product van massa en versnelling. De SI-eenheid voor kracht is de newton (N).
GerbenGerben answered 2 jaar ago
Kracht is elke interactie die een verandering in het momentum van een voorwerp veroorzaakt. Kracht wordt gemeten in Newton en kan zowel contactueel als contactloos worden uitgeoefend.
ZefZef answered 2 jaar ago
Kracht is een fysische grootheid die ervoor zorgt dat een voorwerp zijn snelheid verandert. Zij wordt gemeten in Newton's (N).
GerbenGerben answered 2 jaar ago
Kracht wordt gedefinieerd als een duw of trekkracht op een voorwerp. Zij wordt gemeten in Newton en is het product van massa en versnelling. Als je bijvoorbeeld een kracht van 10 Newton uitoefent op een voorwerp met een massa van 1 kg, zal het voorwerp versnellen met een snelheid van 10 m/s2.
DimitriDimitri answered 2 jaar ago
In de natuurkunde is een kracht elke interactie die, zonder tegenwerking, de beweging van een voorwerp verandert. Een kracht kan worden omschreven als een duw of een trek. Het kan ook worden opgevat als een eigenschap van een voorwerp waardoor het versnelt in de richting van de kracht. Kracht wordt gemeten in newton (N) en is gelijk aan het product van massa en versnelling. Als je bijvoorbeeld een kracht van 10 newton uitoefent op een voorwerp met een massa van 1 kg, zal dat voorwerp versnellen met 10 meter per seconde in het kwadraat (m/s²).
StijnStijn answered 2 jaar ago
Kracht is het product van massa en versnelling. Het is een maat voor de mate waarin een voorwerp wordt geduwd of getrokken. Volgens de tweede bewegingswet van Isaac Newton is kracht gelijk aan het product van massa en versnelling.