Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is leerstof?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is leerstof?
5 Antwoorden
BrentBrent answered 2 jaar ago
Een leerplan is een plan voor leren, meestal op een school of universiteit. Het kan worden gedefinieerd als een cursus, maar het verwijst vaak naar de feitelijke inhoud die wordt geleerd in aanvulling op de volgorde waarin het wordt onderwezen.
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
Leren is het verwerven van kennis of vaardigheden door ervaring, oefening of studie. Het impliceert de wijziging van gedrag als gevolg van het geleerde. Dit kan van alles zijn, van leren fietsen tot leren coderen.
ValentijnValentijn answered 2 jaar ago
Leren is het proces van het verwerven van nieuwe kennis, vaardigheden of gedragingen. Het kan gebeuren via formeel onderwijs, informele leerervaringen, of beide. Formeel onderwijs vindt meestal plaats in een schoolomgeving, terwijl informeel leren buiten het klaslokaal plaatsvindt, bijvoorbeeld op het werk, tijdens reizen of in het dagelijks leven. Hoe het ook gebeurt, leren is een essentieel onderdeel van het mens-zijn. Er zijn ontelbare theorieën over wat effectief leren is, maar op het meest basale niveau vereist leren dat je nieuwe informatie tot je neemt en je eigen maakt. Dat kan betekenen dat je feiten voor een proefwerk uit je hoofd moet leren of dat je een dieper begrip van een concept moet krijgen.
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
Leren is het proces van het verwerven van nieuwe, of het wijzigen van bestaande, kennis, gedragingen, vaardigheden, waarden, of voorkeuren. Het vermogen om te leren is in het bezit van mensen en veel andere dieren. Sommige leerervaringen resulteren in een onomkeerbare verandering in het gedrag van de lerende; andere niet. Er zijn veel verschillende theorieën over hoe mensen leren (zie onderwijspsychologie), maar op zijn eenvoudigst is leren een verandering in kennis of gedrag die het gevolg is van ervaring Mensen kunnen leren door het gedrag van anderen te observeren (rechtstreeks of door het bekijken van films of het lezen van boeken), door een vaardigheid te oefenen onder begeleiding van een meer ervaren partner, door trial and error learning (ook wel exploratieleren genoemd), en door te luisteren naar lezingen of andere informatie te ontvangen van een leraar.
TeunTeun answered 2 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat leren voor verschillende mensen verschillende dingen kan betekenen. In het algemeen kan leren echter worden gedefinieerd als het proces van het verwerven van nieuwe kennis of vaardigheden. Dit kan gebeuren door middel van formeel onderwijs, zoals naar school gaan of lessen volgen, of informeel, zoals door levenservaringen of gewoon door het lezen van boeken. Er zijn veel verschillende theorieën over leren, maar een van de populairste is dat er drie hoofdtypen zijn: verbaal (of linguïstisch), logisch (of mathematisch), en fysiek (of kinesthetisch) leren. Deze verschillende soorten leren komen overeen met verschillende manieren waarop informatie door de hersenen wordt verwerkt.