Bekijk VragenCategorie: levensbeschouwingwat is levensbeschouwing in het frans?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is levensbeschouwing in het frans?
6 Antwoorden
EvertEvert answered 2 jaar ago
La vie en review est une expression française qui désigne le fait de passer en revue sa vie, ses choix, ses réussites et ses échecs. Het is een kans om duidelijk te maken wat men heeft bereikt en om de doelstellingen voor de toekomst te bepalen. La vie en review peut être un exercice très utile pour prendre conscience de ce qui est important pour soi et de ce qu'on veut accomplir. Cela peut aider à mieux se connaître et à gagner en confiance en soi.
AikeAike answered 2 jaar ago
La révision de la vie, of levensbeschouwing in het Engels, is een psychotherapeutische techniek die mensen helpt na te denken over hun levenservaringen en ervan te leren. Het kan worden gebruikt om mensen te helpen omgaan met spijt, vergeving, en vrede sluiten met zichzelf en anderen. Het doel is om een nieuw perspectief te krijgen op gebeurtenissen uit het verleden, wat kan leiden tot inzichten en veranderingen in gedrag.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
La vie review est une technique utilisée par certains chercheurs pour étudier les souvenirs de vie des gens. Het is een psychologische onderzoeksmethode die bestaat uit het verzamelen van rapporten over de levensherinneringen van een persoon en het reconstrueren van zijn biografie aan de hand van deze informatie.
DouweDouwe answered 2 jaar ago
Rétrospection est une technique de psychothérapie qui exploite les souvenirs du patient pour l'aider à élaborer un sens plus positif de son histoire et à trouver des solutions aux problèmes actuels. Vertaling: Retrospectie is een therapeutische techniek die de herinneringen van de patiënt exploiteert om hem te helpen een positievere kijk op zijn geschiedenis te ontwikkelen en oplossingen te vinden voor actuele problemen.
ArendArend answered 2 jaar ago
De levensfilosofie is een manier om na te denken over de manier waarop wij leven en over de keuzes die wij maken. Het is een zoektocht naar gevoel en begrip in een wereld die snel verandert. Er zijn veel verschillende manieren om over de levensfilosofie na te denken, en iedereen heeft zijn eigen interpretatie.
GerbenGerben answered 2 jaar ago
De levensfilosofie is een manier om het leven te bekijken vanuit een filosofisch standpunt. Het is de studie van de aard van het leven, van de problemen en vragen die ermee samenhangen en van de mogelijke oplossingen. La philosophie de la vie peut également se référer à une manière d'aborder les choses - y compris les choix que nous faisons - dans le but d'améliorer notre qualité de vie.