Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is maatschappijleer in het engels?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

wat is maatschappijleer in het engels?

3 Antwoorden
FrankyFranky answered 2 maanden ago

Civica is de studie van de rechten en verantwoordelijkheden van burgers. Het is een tak van politieke wetenschappen die zich bezighoudt met de theorie en praktijk van het burgerschap. Burgerschap is belangrijk voor de ontwikkeling van gezonde democratieën, omdat het mensen helpt te begrijpen hoe ze kunnen deelnemen aan hun regering en hun leiders verantwoordelijk kunnen houden.
 
Burgerschapsonderwijs helpt jongeren ook om burgerschapsdeugden te ontwikkelen, zoals verantwoordelijkheid, patriottisme en zorg voor het algemeen welzijn. Deze deugden zijn essentieel voor het creëren van een sterke civiele samenleving waarin mensen kunnen samenwerken om problemen op te lossen en hun gemeenschappen tot betere plaatsen om te wonen te maken.

BrendanBrendan answered 2 maanden ago

Engelse maatschappijleer is de studie van burgerschap en bestuur in Engelssprekende landen. Het behandelt de rechten en verantwoordelijkheden van burgers, de burgermaatschappij, en de werking van nationale, regionale en lokale overheden 
 
Burgerschapsonderwijs streeft naar de ontwikkeling van geïnformeerde, verantwoordelijke deelnemers aan het maatschappelijk leven – zowel als individu als als lid van groepen, gemeenschappen en samenlevingen. Een van de hoofddoelen van maatschappijleer is jongeren te helpen de kennis, vaardigheden, waarden en disposities te ontwikkelen die nodig zijn voor effectief burgerschap 
 
Onderdelen van burgerschapsonderwijs 
 
Inzicht in rechten en verantwoordelijkheden: Om een effectieve burger te zijn, moet men zijn of haar rechten en verantwoordelijkheden binnen een gemeenschap of land begrijpen.

AikeAike answered 2 maanden ago

Civica is de studie van de rechten en verantwoordelijkheden van burgers. Het is een tak van politieke wetenschappen die zich bezighoudt met de theorie en praktijk van het burgerschap, alsmede met het burgerlijk recht en de burgerlijke vrijheden. Civica kan ook verwijzen naar de handelingen en processen van het besturen van een gemeenschap.