Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is makkelijker wiskunde a b of c?
Avatargast Staf asked 3 weken ago

wat is makkelijker wiskunde a b of c?

1 Antwoorden
StijnStijn answered 3 weken ago

Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van de sterke en zwakke punten van de individuele student. Sommige leerlingen vinden wiskunde A het gemakkelijkst, terwijl anderen wiskunde C misschien gemakkelijker vinden. Het verschilt echt van persoon tot persoon. Over het algemeen is wiskunde A echter vooral gericht op algebraïsche concepten, terwijl wiskunde B de nadruk legt op meetkunde en trigonometrie. Wiskunde C wordt meestal beschouwd als de moeilijkste van de drie cursussen, omdat het de calculus en andere geavanceerde onderwerpen behandelt. Als je dus moeite hebt met wiskunde A of B, kun je overwegen om wiskunde C te volgen.