Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is massa in natuurkunde?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is massa in natuurkunde?
5 Antwoorden
StijnStijn answered 1 jaar ago
Massa is een maat voor de hoeveelheid materie in een voorwerp. Het wordt meestal gemeten in kilogram of pond.
ZefZef answered 1 jaar ago
In de natuurkunde is massa een eigenschap van materie. Het is de maat voor de weerstand van een stof tegen verandering in beweging. Isaac Newton definieerde massa als het product van de dichtheid van een voorwerp en het volume ervan.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Massa is een maat voor de hoeveelheid materie in een voorwerp. Het wordt gemeten in kilogram of pond.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Massa is een maat voor de hoeveelheid materie in een voorwerp. Het wordt vaak door elkaar gebruikt met gewicht, maar gewicht is eigenlijk een maat voor de kracht die door de zwaartekracht op een voorwerp wordt uitgeoefend. Omdat de zwaartekracht varieert afhankelijk van de plaats, kan het gewicht van een voorwerp variëren terwijl de massa hetzelfde blijft. In de natuurkunde wordt massa gemeten in kilogrammen (kg).
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
Massa is een maat voor de hoeveelheid materie in een voorwerp. In de natuurkunde wordt het vaak de "traagheid" van een voorwerp genoemd. Dit komt overeen met het feit dat voorwerpen met meer massa over het algemeen beter bestand zijn tegen veranderingen in hun bewegingstoestand. Er is bijvoorbeeld meer kracht nodig om een zwaar voorwerp in beweging te krijgen dan een licht voorwerp. Eenmaal in beweging is er echter meer kracht nodig om een zwaar voorwerp te stoppen dan een licht voorwerp. De SI-eenheid voor massa is de kilogram (kg). Massa kan ook worden gemeten in pounds (lb) of andere eenheden. Het begrip massa is belangrijk in veel natuurkundige vakken, zoals mechanica, zwaartekracht, elektriciteit en magnetisme.