Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is middelbare school in het engels?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

wat is middelbare school in het engels?

3 Antwoorden
WillemWillem answered 2 maanden ago

In de Verenigde Staten verwijst de middelbare school naar de laatste vier graden van het voortgezet onderwijs, meestal bestaande uit de negende tot en met de twaalfde graad. Leerlingen op de middelbare school volgen gewoonlijk vijf dagen per week les en moeten een aantal studiepunten halen om te slagen. De lessen omvatten verschillende academische vakken, waaronder Engels, wiskunde, natuurwetenschappen, maatschappijleer en vreemde talen.
 
Middelbare scholieren kunnen ook deelnemen aan buitenschoolse activiteiten zoals sportteams, clubs of kunstgroepen. Veel studenten hebben ook een deeltijdbaan om geld te sparen voor de universiteit.

LuukLuuk answered 2 maanden ago

In het Amerikaans verwijst high school naar de laatste drie jaar van het verplichte, door de overheid gefinancierde onderwijs. De middelbare school begint meestal op 14- of 15-jarige leeftijd en eindigt op 18- of 19-jarige leeftijd. Leerlingen volgen meestal een aantal academische vakken ter voorbereiding op het hoger onderwijs of een beroepsopleiding. Sommige middelbare scholen bieden ook niet-academische cursussen aan op het gebied van sport, muziek, kunst, enz.

EvertEvert answered 2 maanden ago

High school in het Engels kan verwijzen naar het voortgezet onderwijs in Engeland, Wales, Noord-Ierland en de Republiek Ierland. Het kan ook verwijzen naar de Amerikaanse en Canadese betekenis van secundair onderwijs 
 
In Engeland verwijst high school doorgaans naar de leerjaren 7-11, waarin leerlingen tussen de 11 en 16 jaar oud zijn. De toelating tot de middelbare school wordt meestal bepaald door een toelatingsexamen, hoewel sommige scholen ook andere criteria hanteren, zoals bekwaamheidstests of de status van broer of zus.