Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is onderwijs?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is onderwijs?
4 Antwoorden
GijsGijs answered 1 jaar ago
Onderwijs is het proces van het verwerven van kennis en vaardigheden. Het kan formeel of informeel zijn. Formeel onderwijs vindt plaats in onderwijsinstellingen zoals scholen en universiteiten, terwijl informeel onderwijs buiten deze instellingen plaatsvindt. Het omvat alledaagse ervaringen zoals leren fietsen of een maaltijd bereiden.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Het onderwijs van een individu is het proces van het faciliteren van intellectuele, emotionele, sociale en fysieke groei en ontwikkeling. Het is een levenslange inspanning die mensen in staat stelt kritisch te denken, creatief te handelen en ethisch te leven. Het uiteindelijke doel van onderwijs is mensen te helpen zelfredzame en verantwoordelijke leden van de samenleving te worden. Om dit doel te bereiken moeten wij de studenten de kans geven de kennis, vaardigheden en waarden te ontwikkelen die zij nodig hebben om zich te ontplooien als burgers in een democratie en als werknemers in een wereldeconomie.
BramBram answered 1 jaar ago
Onderwijs is het proces van het verwerven van kennis en vaardigheden. Het kan formeel of informeel zijn. Het kan plaatsvinden in een klaslokaal, thuis, op het werk of in een andere leeromgeving.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Onderwijs is het proces van het verwerven van kennis en vaardigheden. Het kan formeel of informeel zijn. Het kan plaatsvinden in verschillende omgevingen, zoals scholen, universiteiten, werkplekken, religieuze instellingen en privéwoningen.