Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is ontwikkelingsgericht onderwijs
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is ontwikkelingsgericht onderwijs
4 Antwoorden
DaafDaaf answered 2 jaar ago
Ontwikkelingseducatie is een vorm van onderwijs die erop gericht is studenten de nodige vaardigheden en kennis bij te brengen om te slagen in cursussen op universitair niveau. Ontwikkelingsonderwijs wordt meestal aangeboden aan community colleges en andere tweejarige instellingen, en biedt studenten de mogelijkheid om hun lees-, schrijf- en wiskundevaardigheden te verbeteren. Ontwikkelingsonderwijs helpt studenten ook bij het ontwikkelen van studievaardigheden die nodig zijn voor het volgen van colleges.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Ontwikkelingsgericht onderwijs is een benadering van onderwijs en leren die is ontworpen om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van studenten die geacht worden onvoldoende voorbereid te zijn op cursussen op universitair niveau. Programma's voor ontwikkelingseducatie bieden een verscheidenheid aan diensten en ondersteunende structuren die studenten helpen de academische vaardigheden, het vertrouwen en de motivatie op te bouwen die ze nodig hebben om succesvol te kunnen studeren. programma's voor ontwikkelingseducatie omvatten gewoonlijk - Een curriculum dat is afgestemd op de specifieke academische behoeften van onvoldoende voorbereide studenten - Aanvullende instructie (bijles, begeleiding, enz.
HesselHessel answered 2 jaar ago
developmental Education, of DE, is een vorm van onderwijs die speciaal is ontworpen om studenten te helpen die academisch niet zijn voorbereid op cursussen op universitair niveau. Deze studenten hebben vaak extra ondersteuning en instructie nodig om succesvol te zijn in cursussen op universitair niveau. Programma's voor ontwikkelingsonderwijs voorzien studenten doorgaans van de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om te slagen in cursussen die studiepunten opleveren.
HesselHessel answered 2 jaar ago
Ontwikkelingseducatie is een overkoepelende term die verwijst naar een reeks diensten en interventies die bedoeld zijn om de academische prestaties te verbeteren en studenten die niet op schema liggen voor een cursus op universitair niveau beter voorbereid te maken. Programma's voor ontwikkelingseducatie zijn meestal bedoeld voor studenten die in remediërende of voorbereidende cursussen worden geplaatst (soms "basisvaardigheden" of "ontwikkelingsgericht Engels/wiskunde" genoemd) omdat ze minder dan gemiddeld scoren op gestandaardiseerde tests, zoals de ACT of SAT. Het doel van ontwikkelingsonderwijs is deze studenten te helpen hun achterstand in te halen, zodat ze zich uiteindelijk kunnen inschrijven voor en slagen in studiepunten dragende universitaire cursussen. Hoewel dit doel vaak wordt bereikt, is ontwikkelingsonderwijs niet zonder critici.