Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is ontwikkelingsgericht werken
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is ontwikkelingsgericht werken
2 Antwoorden
StijnStijn answered 1 jaar ago
Ontwikkelingswerk is het proces van het ontwerpen, maken en leveren van software die voldoet aan de behoeften van de gebruikers. Het omvat het begrijpen van de behoeften van de gebruikers, het ontwerpen van een oplossing die aan die behoeften voldoet, het maken van een werkend prototype van die oplossing, en het vervolgens leveren aan de gebruikers. ontwikkelingswerk omvat ook het testen van de oplossing om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de behoeften van de gebruikers en het oplossen van eventuele problemen. Het is een continu proces dat voortdurende communicatie met de gebruikers vereist om ervoor te zorgen dat zij krijgen wat zij nodig hebben met de software.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Ontwikkelingswerk is het proces waarbij kinderen en jongeren worden geholpen hun volledige potentieel te bereiken. Het gaat om het bevorderen van hun fysieke, emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling. Dit kan gebeuren via verschillende vormen van ondersteuning zoals onderwijs, gezondheidszorg, voeding enz. Het is een belangrijk proces omdat het kinderen helpt op te groeien tot gezonde en productieve volwassenen.