Bekijk VragenCategorie: christelijke scholenwat is protestants geloof?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is protestants geloof?
2 Antwoorden
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Het protestantisme is een tak van het christendom die is voortgekomen uit de protestantse reformatie, een beweging tegen de leerstellingen en praktijken van de katholieke kerk. Protestanten bevestigen de Bijbel als de enige bron van religieus gezag, en ontkennen pauselijk gezag en kerkelijke tradities.
ArendArend answered 1 jaar ago
Het protestantisme is een vorm van christendom die in de 16e eeuw ontstond als reactie op wat de aanhangers ervan zagen als fouten en misstanden binnen de katholieke kerk. Protestanten stellen dat redding alleen door geloof (sola fide) mogelijk is, niet door goede werken, en dat de Schrift de ultieme autoriteit is voor de leer. Er zijn veel verschillende protestantse denominaties, waarvan de grootste de lutherse en anglicaanse kerken zijn.