Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is speciaal onderwijs?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is speciaal onderwijs?
8 Antwoorden
JorisJoris answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat speciaal onderwijs voor verschillende mensen verschillende dingen kan betekenen. In het algemeen verwijst speciaal onderwijs echter naar onderwijsprogramma's en -diensten die speciaal zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen met een handicap. Deze programma's en diensten worden gewoonlijk verstrekt als aanvulling op of in plaats van de traditionele onderwijsprogramma's en kunnen plaatsvinden in een verscheidenheid van omgevingen, met inbegrip van openbare scholen, particuliere scholen, charter scholen, en zelfs thuis. Studenten met een handicap hebben vaak te maken met unieke uitdagingen die hun vermogen om effectief te leren in een traditionele schoolomgeving kunnen belemmeren. Programma's en diensten voor speciaal onderwijs zijn ontworpen om deze uitdagingen aan te pakken en leerlingen de steun te geven die ze nodig hebben om te slagen op academisch, sociaal en emotioneel gebied.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Speciaal onderwijs is onderwijs dat speciaal is ontworpen om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van leerlingen met een handicap. Dit kan aanpassingen in het curriculum, instructiemethoden en/of manieren van lesgeven inhouden. Het omvat ook diensten om deze leerlingen te helpen toegang te krijgen tot het algemene onderwijsprogramma.
ArnoArno answered 1 jaar ago
Speciaal onderwijs is een overkoepelende term die verwijst naar een reeks diensten en programma's die bedoeld zijn om leerlingen met een handicap te helpen succes te boeken op school en daarbuiten. De diensten kunnen van kind tot kind verschillen, maar omvatten zaken als gespecialiseerde instructie, aanpassingen in de klas, ondersteunende technologie en begeleiding.
ArendArend answered 1 jaar ago
Speciaal onderwijs is een term die in de Verenigde Staten wordt gebruikt om onderwijsdiensten te beschrijven die specifiek zijn ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van leerlingen met een handicap. Deze diensten kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder speciaal ontworpen instructie, aanpassingen en ondersteunende diensten in het algemeen onderwijs. Leerlingen die speciaal onderwijs krijgen, hebben meestal een of meer handicaps, zoals autismespectrumstoornis (ASS), verstandelijke beperking, gehoorstoornis, visuele beperking of spraak- en taalstoornis. Veel leerlingen met een handicap hebben ook speciale ondersteuning nodig om succesvol te zijn op school. Docenten in het speciaal onderwijs werken nauw samen met gezinnen en andere professionals om voor elke leerling een individueel leerplan op te stellen.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Speciaal onderwijs is onderwijs dat specifiek gericht is op de unieke behoeften van leerlingen met een handicap. Deze leerlingen kunnen problemen hebben op een of meer gebieden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Speciaal onderwijs is beschikbaar op openbare scholen, charterscholen en privéscholen. Diensten zijn ook beschikbaar via staats- en federale programma's. Speciaal onderwijs omvat gewoonlijk gespecialiseerde instructie, aanpassingen (zoals ondersteunende technologie) en aanverwante diensten (zoals logopedie of begeleiding). Aanverwante diensten zijn bedoeld om een leerling met een handicap te helpen succesvol te zijn op school.
CiscoCisco answered 1 jaar ago
Speciaal onderwijs is onderwijs en diensten die specifiek zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van leerlingen met een handicap. Dit kan instructie inhouden in algemene klassen, kleine groepen, of in een speciale klas. Het doel van het speciaal onderwijs is deze leerlingen te helpen zoveel mogelijk te leren en deel te nemen aan alle aspecten van het leven.
ZefZef answered 1 jaar ago
De Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) definieert speciaal onderwijs als "speciaal ontworpen onderwijs, zonder kosten voor de ouders, om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van een leerling met een handicap" Met andere woorden, speciaal onderwijs is individueel ontworpen onderwijs dat leerlingen met een handicap helpt om te presteren en deel te nemen aan de school naast hun medeleerlingen IDEA vereist dat scholen leerlingen met een handicap identificeren die mogelijk speciaal onderwijs en aanverwante diensten nodig hebben. Zodra deze leerlingen zijn geïdentificeerd, stelt de school voor elk kind een individueel onderwijsprogramma (IEP) op.
StijnStijn answered 1 jaar ago
Een goed speciaal onderwijsprogramma is een programma dat is ontworpen om aan de behoeften van elke individuele leerling te voldoen. Door een onderwijsomgeving te bieden die is aangepast aan de intellectuele, lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling van de leerling, aan zijn verwachtingen en aan zijn vaardigheidsniveau, heeft een leerling met speciale behoeften de beste kans op succes op school en in het leven. Een speciaal onderwijsprogramma moet het volgende bieden -een curriculum dat gebaseerd is op de verwachtingen op het niveau van de klas zoals gedefinieerd in de staats- of provinciale normen -een geïndividualiseerd leerplan voor elke leerling dat specifieke doelen en doelstellingen schetst die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden langs een continuüm van kleuterschool tot klas 12 -een systeem van gedifferentieerde instructie en aanpassingen door speciaal opgeleide leerkrachten om elke leerling gelijke toegang tot het leerplan te geven.