Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is successie in biologie?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is successie in biologie?
2 Antwoorden
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Successie in de biologie is het proces van verandering in de soortensamenstelling van een gebied in de loop van de tijd De eerste fase van successie wordt primaire successie genoemd en doet zich voor in gebieden waar nog geen vegetatie was, zoals op een nieuw gevormd eiland of een lavastroom. De tweede fase wordt secundaire successie genoemd en doet zich voor in gebieden waar ooit vegetatie was, maar die is verdwenen, zoals na een bosbrand In beide soorten successie is er een geleidelijke toename van het aantal verschillende plantensoorten tot de climaxgemeenschap is bereikt.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Successie is het proces van verandering in een ecologische gemeenschap in de loop der tijd. Het verwijst meestal naar de vervanging van een soort door een andere, als gevolg van milieuveranderingen. Als bijvoorbeeld een bos wordt gekapt en een nieuw veld wordt aangelegd, zullen de eerste planten die er groeien grassen en andere kruidachtige planten zijn. Deze planten zullen worden vervangen door hogere struiken en bomen naarmate de omgeving er gunstiger voor wordt. Deze geleidelijke verandering in het plantenleven is successie.