Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is vmbo kb?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

wat is vmbo kb?

4 Antwoorden
GijsGijs answered 1 maand ago

Vmbo kb is een beroepsopleidende leerweg in Nederland. Het staat voor vakopleiding middelbaar beroepsonderwijs kortbijstand of “beroepsopleiding middelbaar beroepsonderwijs kortbijstand” Het programma is bedoeld voor studenten die hun opleiding niet willen voortzetten aan een universiteit, maar toch een beroepsopleiding van hoge kwaliteit willen volgen.

ErnestErnest answered 1 maand ago

Vmbo kb is een beroepsopleiding in het voortgezet onderwijs in Nederland. Het staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs kappers en/of schoonheidsbehandelingen.

BramBram answered 1 maand ago

Het vmbo is een type onderwijsprogramma in Nederland dat een basisopleiding aanbiedt. Het vmbo kb is speciaal bedoeld voor leerlingen die zich willen voorbereiden op een carrière in het Nederlandse bedrijfsleven. Het curriculum is gericht op praktische vaardigheden, die de leerling voorbereiden op een baan op instapniveau 
 
 
De afgelopen jaren is het vmbo onder vuur komen te liggen van Nederlandse wetgevers, die vinden dat het vmbo niet voldoende academische diepgang biedt om leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs of de moderne werkplek.

DuukDuuk answered 1 maand ago

Vmbo kb is een vakschool in Nederland die leerlingen voorbereidt op verschillende loopbanen in bedrijfsleven en industrie.