Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is vmbo kb?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is vmbo kb?
8 Antwoorden
GijsGijs answered 2 jaar ago
Vmbo kb is een beroepsopleidende leerweg in Nederland. Het staat voor vakopleiding middelbaar beroepsonderwijs kortbijstand of "beroepsopleiding middelbaar beroepsonderwijs kortbijstand" Het programma is bedoeld voor studenten die hun opleiding niet willen voortzetten aan een universiteit, maar toch een beroepsopleiding van hoge kwaliteit willen volgen.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Vmbo kb is een beroepsopleiding in het voortgezet onderwijs in Nederland. Het staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs kappers en/of schoonheidsbehandelingen.
BramBram answered 2 jaar ago
Het vmbo is een type onderwijsprogramma in Nederland dat een basisopleiding aanbiedt. Het vmbo kb is speciaal bedoeld voor leerlingen die zich willen voorbereiden op een carrière in het Nederlandse bedrijfsleven. Het curriculum is gericht op praktische vaardigheden, die de leerling voorbereiden op een baan op instapniveau      De afgelopen jaren is het vmbo onder vuur komen te liggen van Nederlandse wetgevers, die vinden dat het vmbo niet voldoende academische diepgang biedt om leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs of de moderne werkplek.
DuukDuuk answered 2 jaar ago
Vmbo kb is een vakschool in Nederland die leerlingen voorbereidt op verschillende loopbanen in bedrijfsleven en industrie.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Het Vmbo kb is een vakschool in Nederland. Het staat voor 'Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs kaderberoepsgerichte richting'. Dit betekent 'Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs - gericht op intermediaire beroepen'.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Het Vmbo kb is een vakschool in Nederland. Het staat voor "Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs kaderberoepsgericht" wat zich laat vertalen naar "Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs gericht op het beroepsgebied". De school biedt een programma dat leidt tot een mbo-diploma (mbo-niveau-3) op een specifiek werkterrein.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Vmbo kb is een beroepsopleidende leerweg in Nederland. Het staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, wat zich laat vertalen als "voorbereidend hoger onderwijs" Het vmbo kb bereidt leerlingen voor op werk in specifieke sectoren van de economie, zoals de landbouw, de bouw, de gezondheidszorg en de horeca.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Vmbo KB is de afkorting van Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs Kinderbegeleiding, een Nederlands onderwijsprogramma dat leerlingen voorbereidt op het technisch en beroepsonderwijs. Het is een van de drie trajecten binnen het VO (Voorbereidend Onderwijs) in Nederland, samen met HAVO en VWO De richting Vmbo KB richt zich op leerlingen die aanleg hebben voor technische en/of handvaardige beroepen. Het brede aanbod van vakken biedt leerlingen een stevige basis om later een beroepsopleiding te volgen.