Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is vmbo-t?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

wat is vmbo-t?

3 Antwoorden
WillemWillem answered 1 maand ago

Vmbo-t is een afkorting voor “voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs met technische opleidingen”. Het is een vorm van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in Nederland die leidt tot een diploma in een technisch vak.

ValentijnValentijn answered 1 maand ago

Vmbo-t is een schooltype in Nederland dat zich richt op het geven van beroepsonderwijs. Het is vergelijkbaar met een handelsschool in de VS, en leerlingen gaan meestal naar vmbo-t-scholen om een specifiek vak of ambacht te leren. Het curriculum is ontworpen om leerlingen voor te bereiden op een baan op instapniveau in hun gekozen vakgebied, en veel vmbo-t afgestudeerden gaan direct na het afronden van hun schoolopleiding aan de slag Dus, wat is vmbo-t precies? Het is beroepsonderwijs dat wordt gegeven op technische scholen in Nederland. Deze scholen verzorgen onderwijs en opleidingsprogramma’s voor banen die voornamelijk bestaan uit TechnologischeICO Industrieën en beroepen.

TeunTeun answered 4 weken ago

VMBo-t is een secundair onderwijsniveau in Nederland. Het biedt leerlingen een beroepsopleiding, die kan leiden tot een baan in de handel, industrie of dienstverlening. De meeste lessen worden in het Nederlands aangeboden, hoewel sommige scholen tweetalig onderwijs aanbieden.