Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is vmbo tl?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is vmbo tl?
7 Antwoorden
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Vmbo tl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs tl, wat zich laat vertalen als "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs". Het is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland die leerlingen voorbereidt op een specifieke loopbaan. De vakken die in het vmbo tl worden gestudeerd, hangen af van het gekozen beroep. Een leerling die bijvoorbeeld verpleegkundige wil worden, volgt andere vakken dan een leerling die elektricien wil worden.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Vmbo tl is de beroepsopleiding in Nederland die leerlingen voorbereidt op een loopbaan in het bedrijfsleven en de administratie. De opleiding is verdeeld in drie niveaus: vmbo-b/k, vmbo-g/t en havo/vwo.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
De afkorting Vmbo Tl staat voor "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs type drie". Dit is het Nederlandse onderwijssysteem voor middelbaar beroepsonderwijs. Het is een niveau onder het universitair voorbereidend onderwijs en boven het basisberoepsonderwijs. Het programma leidt tot een diploma dat studenten kwalificeert voor instapbanen op de arbeidsmarkt.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Vmbo tl is de beroepsopleiding in Nederland. Studenten die dit programma afronden komen in aanmerking om hun opleiding voort te zetten in een hbo-opleiding.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, of vmbo tl, is een vorm van beroepsonderwijs in Nederland. Het bereidt leerlingen voor op een loopbaan in technische beroepen en/of ambachtelijke beroepen. Het vmbo tl bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, waaronder wiskunde, Engels, natuurwetenschappen en vakken die met techniek te maken hebben Het programma duurt meestal vier jaar, waarna de leerlingen ofwel aan het werk kunnen of verder kunnen leren op een hoger niveau. Wie verder wil leren, doet dat vaak op een havo- of vwo-school.
ZefZef answered 1 jaar ago
Vmbo tl (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland. Het bereidt leerlingen voor op een specifiek beroepsopleidings- en trainingsprogramma op een hoger niveau.
TeunTeun answered 1 jaar ago
Het vmbo tl is een vorm van middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Leerlingen bereiden zich op dit type school voor op een specifiek vak of beroep, en leren zowel theoretische als praktische vaardigheden. Het curriculum is meestal gericht op technische vakken, en leerlingen kunnen de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan stages terwijl ze nog op school zitten. Na het afstuderen kunnen de studenten de beroepsbevolking direct gerelateerd aan hun vakgebied betreden.