Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is voortgezet onderwijs in het engels?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is voortgezet onderwijs in het engels?
5 Antwoorden
TeunTeun answered 1 jaar ago
Secundair onderwijs in het Engels is het onderwijs dat je krijgt na het afronden van de basisschool. Het duurt meestal drie of vier jaar, en leidt tot de voltooiing van de middelbare school of middelbare school. Op dit niveau specialiseren studenten zich meestal in een bepaald vakgebied, zoals wiskunde, wetenschap, menswetenschappen of beroepsopleiding.
TeunTeun answered 1 jaar ago
Middelbaar onderwijs is in Engelssprekende landen de laatste fase van de leerplicht. Het volgt op het lager onderwijs, dat gewoonlijk wordt gevolgd door leerlingen van 5 tot 11 jaar, en gaat vooraf aan het hoger onderwijs. In de meeste landen vindt het plaats in middelbare scholen (high schools). De term "secundair onderwijs" kan in de wereld verschillende betekenissen hebben. In sommige Afrikaanse landen omvat het bijvoorbeeld zowel lager als middelbaar onderwijs. In Europa en Noord-Amerika verwijst het meestal alleen naar de middelbare school (12-18 jaar).
GijsGijs answered 1 jaar ago
Middelbaar onderwijs in het Engels verwijst meestal naar de laatste jaren van de schoolopleiding die plaatsvinden na de lagere school en voor de hogeschool of universiteit. Tijdens deze jaren gaan studenten meestal naar de middelbare school en/of de middelbare school. Het doel van secundair onderwijs is leerlingen voor te bereiden op de volgende stap in hun leven, of dat nu hoger onderwijs, werk, of beide is. Daartoe leren de leerlingen een aantal vakken om hun kennis en vaardigheden op een aantal belangrijke gebieden te ontwikkelen. Deze vakken kunnen variëren naargelang van het land of de regio, maar omvatten gewoonlijk wiskunde, wetenschappen, taalkunde (inclusief Engels), sociale studies en lichamelijke opvoeding.
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Een secundaire opleiding Engels zou een opleiding zijn die niet gericht is op het onderwijzen van Engels, maar waar Engels wel als vak wordt onderwezen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld bieden middelbare scholen een secundaire opleiding Engels aan, waar leerlingen onder andere grammatica en literatuur leren.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Secundair onderwijs in het Engels verwijst meestal naar onderwijs dat wordt gegeven na de lagere school en vóór de hogeschool of universiteit. Dit type onderwijs wordt ook wel high school genoemd. Middelbaar onderwijs in het Engels kan van land tot land verschillen, maar omvat vaak een algemeen academisch curriculum en een beroepsopleiding.