Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is vrije school?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is vrije school?
6 Antwoorden
WillemWillem answered 2 jaar ago
"free school" is een term die in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt om scholen aan te duiden die gratis zijn voor leerlingen. Dit soort scholen wordt meestal gefinancierd door de belastingbetaler en brengt geen kosten in rekening voor schoolgeld, boeken of andere materialen. Veel gratis scholen bieden ook vervoer van en naar school aan, evenals ontbijt- en lunchprogramma's. Sommige vrije scholen zijn gedeeltelijk internaat, wat betekent dat de leerlingen door de week op de school wonen en in het weekend naar huis gaan    Er zijn veel verschillende vrije scholen in het Verenigd Koninkrijk, elk met een eigen filosofie en onderwijsaanpak. Alle vrije scholen streven er echter naar hun leerlingen onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden, zonder dat zij daarvoor schoolgeld hoeven te betalen.
EvertEvert answered 2 jaar ago
Vrije school is een term die in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt om een vorm van onderwijs aan te duiden die zonder kosten voor de leerlingen wordt verstrekt. De term wordt vaak gebruikt om door de staat gefinancierde scholen aan te duiden, maar hij kan ook worden gebruikt voor onafhankelijke scholen die beurzen of studiebeurzen aanbieden.
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
De definitie van vrije school varieert afhankelijk van wie je het vraagt, maar in het algemeen is een vrije school elk type onderwijsinstelling dat niet door de overheid wordt geleid of onder overheidscontrole staat. Dit kunnen privé-scholen zijn, charter-scholen, thuisonderwijs, of zelfs sommige alternatieve onderwijsprogramma's.   Er zijn veel voorstanders van vrije scholen, die beweren dat zij een broodnodig alternatief bieden voor het traditionele openbare onderwijs. Zij beweren dat openbare scholen vaak stagneren en verouderd zijn in hun onderwijsmethoden, terwijl vrije scholen innovatiever zijn en zich beter kunnen aanpassen. Bovendien beweren zij dat vrije scholen ouders en leerlingen meer controle geven over het onderwijsproces, wat leidt tot betere resultaten in het algemeen.
StijnStijn answered 2 jaar ago
Er bestaat niet zoiets als een gratis school. Er zijn echter wel scholen waar je gratis naar toe kunt, afhankelijk van het inkomen van het gezin. Dit soort scholen zijn meestal charterscholen of privéscholen. Magneetscholen of openbare scholen kunnen ook geen schoolgeld vragen. Sommige gezinnen kunnen ook homeschool hun kinderen voor gratis. Gratis school verwijst over het algemeen naar iets dat wordt verstrekt zonder kosten.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
De Vrije School is een schooltype dat het principe van vrijheid in het onderwijs volgt. Dit betekent dat de leerlingen vrij zijn om hun eigen onderwijspad te kiezen, en dat de school geen vast leerplan volgt. In plaats daarvan worden de leerlingen aangemoedigd om hun interesses te volgen en in hun eigen tempo te leren Het concept van de vrije school is in Nederland ontstaan, en er zijn nu vrije scholen over de hele wereld. Veel ouders kiezen ervoor hun kinderen naar een vrije school te sturen omdat ze geloven dat dit soort onderwijs leidt tot meer afgeronde en onafhankelijke individuen Er zijn veel verschillende meningen over de vraag of vrije scholen effectief zijn of niet.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, want er zijn verschillende manieren om "vrije school" te definiëren Een vrije school kan een instelling zijn die door de overheid wordt gefinancierd en beheerd, maar het kan ook een particuliere school zijn die lesgeld vraagt maar beurzen of financiële steun aanbiedt om de toegang voor alle leerlingen betaalbaar te maken. Een vrije school kan ook verwijzen naar een type onderwijsmodel waarin leerlingen meer autonomie krijgen over hun leeromgeving en leerplan. Dit type school schuwt gestandaardiseerde testen en richt zich op geïndividualiseerde instructie.