Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is wiskunde a?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is wiskunde a?
6 Antwoorden
TeunTeun answered 1 jaar ago
Persoonlijkheidsstoornissen zijn een soort psychische stoornis waarbij je een vertekend beeld hebt van jezelf en/of anderen. U kunt het gevoel hebben dat mensen er altijd op uit zijn om u te pakken, of dat u niet goed genoeg bent of niet verdient wat u hebt. Wiskunde is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met de aard en de eigenschappen van getallen, vooral de irrationele en transcendente getallen. Het omvat ideeën uit algebra, geometrie en analyse.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Wiskunde is een wetenschap die zich bezighoudt met de meting, eigenschappen en relaties van grootheden. Het is de basis van kwantitatief redeneren en heeft toepassingen op vele gebieden, waaronder natuurwetenschappen, techniek, economie en geneeskunde.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Wiskunde is een fundamenteel instrument dat we in het dagelijks leven gebruiken. Het helpt ons de wereld om ons heen te begrijpen en oplossingen voor problemen te vinden. Wiskunde is ook een goede manier om ideeën over te brengen en logisch te redeneren. Zonder wiskunde zouden we niet kunnen functioneren in de moderne wereld.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Wiskunde kan veel dingen zijn, maar het is vooral een manier van denken. Het is een manier om naar de wereld te kijken en problemen op te splitsen in kleinere, beter hanteerbare stukjes. Als je de verschillende concepten en methoden van wiskunde eenmaal begrijpt, kun je ze op elk probleem of elke situatie toepassen. Wiskunde is ook een taal. Net zoals woorden kunnen worden gecombineerd om nieuwe betekenissen te creëren, kunnen wiskundige symbolen worden gecombineerd om nieuwe vergelijkingen en theorieën te creëren. En net als elke taal kan wiskunde worden gebruikt om met anderen te communiceren en ideeën uit te wisselen. Tenslotte is wiskunde een kunst. Er is iets moois aan de elegantie en eenvoud van een goed opgestelde vergelijking of stelling.
HesselHessel answered 1 jaar ago
Wiskunde is een taal. Net zoals de Engelse grammatica communicatie tussen mensen mogelijk maakt, maakt wiskunde communicatie tussen computers en mensen mogelijk. Zoals gesproken en geschreven Engels twee verschillende voorstellingen van dezelfde taal zijn, zo zijn ook geschreven en gesproken wiskunde twee verschillende voorstellingen van dezelfde taal.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Wiskunde is een instrument dat wordt gebruikt om mensen te helpen de patronen en structuren die ten grondslag liggen aan het heelal te begrijpen. Het kan worden gebruikt om alles te begrijpen, van de beweging van de sterren aan de hemel tot hoe dierenpopulaties groeien en veranderen in de loop van de tijd en hoe bedrijven geld verdienen.