Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is wiskunde b in belgie?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is wiskunde b in belgie?
4 Antwoorden
DaafDaaf answered 2 jaar ago
Wiskunde B is een van de drie richtingen van het middelbaar wiskundeonderwijs in België. De andere zijn wiskunde A en wiskunde C    Wiskunde B is bedoeld voor studenten die wiskunde en aanverwante wetenschappen op universitair niveau willen volgen, en bereidt hen voor op toelating tot universitaire programma's op het gebied van techniek, natuurkunde, scheikunde en informatica. Wiskunde B omvat meer wiskundige inhoud dan wiskunde A of wiskunde C, en legt de nadruk op probleemoplossend en analytisch vermogen    Het Belgische systeem van hoger onderwijs is zeer selectief, en toelating tot universitaire programma's is gebaseerd op academische prestaties.
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
Wiskunde B in België is het equivalent van Algebra II in de Verenigde Staten. Het behandelt geavanceerde algebraïsche concepten, kwadratische vergelijkingen, veeltermen en grafieken. Studenten die wiskunde B afronden zijn meestal voorbereid om door te gaan naar meer geavanceerde wiskundecursussen zoals calculus of statistiek.
FrankyFranky answered 2 jaar ago
Er is geen wiskunde B in België. De vraag heeft waarschijnlijk betrekking op de Franse "maths spéciales", een voorbereidend programma dat leidt tot het "baccalauréat mathématiques", een hogere graad in wiskunde.
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
België heeft drie officiële talen: Nederlands, Frans en Duits. In de tweetalige provincie Wallonië (zie kaart) is "wiskunde b" de term voor wiskunde die in het Frans wordt onderwezen. In het Vlaamse noorden van België is "wiskunde" de term voor wiskunde die in het Nederlands wordt onderwezen. En in het Duitstalige oosten van België is "mathematik" de term voor wiskunde die in het Duits wordt onderwezen.