Bekijk VragenCategorie: groepwat is woordenschat groep 4?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is woordenschat groep 4?
5 Antwoorden
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Woordenschatgroep 4 is een groep woorden die in het Engels vaak samen worden gebruikt. Bijvoorbeeld, de woorden "cat" en "dog" zitten in vocabulaire groep 4 omdat het allebei dieren zijn. De woorden "the", "a", en "an" zitten ook in deze groep omdat het allemaal lidwoorden zijn.
BrentBrent answered 2 jaar ago
Het vierde niveau van woordenschat, meestal onderwezen op de middelbare school.
CornaldCornald answered 2 jaar ago
Groep 4 bestaat uit woorden die worden gebruikt om emoties en gevoelens te beschrijven. Het zijn typisch woorden die mensen gebruiken om hun gedachten en ervaringen over te brengen. Enkele woorden in deze groep zijn "blij", "verdrietig", "boos" en "bang" Emotionele woordenschat kan variëren van cultuur tot cultuur, dus het is belangrijk om bewust te zijn van de verschillen bij het bestuderen van een vreemde taal. Bijvoorbeeld, het Spaanse woord voor "pijn" (dolor) wordt meestal niet gebruikt om emotionele pijn te beschrijven, maar in plaats daarvan fysieke pijn.
TijmenTijmen answered 2 jaar ago
Groep 4 woordenschatwoorden zijn woorden die moeilijk te spellen zijn en meerdere betekenissen hebben.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Groep 4 bestaat uit woorden die geassocieerd worden met gevoelens, zoals genegenheid, woede, vreugde, liefde, haat en verdriet. Het zijn ook woorden die gemoedstoestanden of emoties aanduiden, zoals moed, lafheid, gretigheid en aarzeling.