Bekijk VragenCategorie: peuterswat leren ze op het peuterspeelzaal?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat leren ze op het peuterspeelzaal?
3 Antwoorden
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
Er is veel discussie over wat kleuters precies leren, maar de meesten zijn het erover eens dat het doel van de kleuterschool is om kinderen voor te bereiden op de kleuterschool en toekomstig onderwijs. In het algemeen leren kleuters socialiseren en wennen aan een formelere leeromgeving. Ze leren ook basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.
FrankyFranky answered 2 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, want de leerplannen voor kleuters verschillen sterk van school tot school. In het algemeen leren kleuters echter de basisbeginselen van lezen, schrijven en rekenen; ze leren ook over kleuren, vormen, dieren en andere gewone voorwerpen. Daarnaast richten veel scholen zich op de ontwikkeling van sociale vaardigheden tijdens de kleuterjaren. Kinderen leren bijvoorbeeld hoe ze moeten delen en om de beurt moeten werken, hoe ze beleefd met meningsverschillen moeten omgaan en hoe ze met anderen moeten omgaan.
GijsGijs answered 2 jaar ago
Er is veel discussie over wat kleuters leren, omdat het antwoord kan variëren afhankelijk van de specifieke school of het programma. In het algemeen leren kleuters echter sociale vaardigheden, zoals samenwerken met anderen, om de beurt leren en conflicten oplossen; ze leren ook hun naam lezen en schrijven, evenals getallen en kleuren. Verder oefenen ze academische basisvaardigheden zoals tellen en vormen herkennen.