Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswat meet een cito toets?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat meet een cito toets?
4 Antwoorden
CiscoCisco answered 2 jaar ago
Een cito-toets is een soort proeve van bekwaamheid die de cognitieve vermogens en het potentieel van een persoon meet. Hij wordt vaak gebruikt voor academische toelatingen of voor het nemen van personeelsbeslissingen in verschillende organisaties. De cito-toets is uitgebreid onderzocht en gevalideerd en blijkt een betrouwbare voorspeller te zijn van toekomstig succes op verschillende gebieden. De test meet een reeks vaardigheden, waaronder verbaal redeneren, numeriek redeneren, abstract redeneren, en geheugen.
PieterPieter answered 2 jaar ago
Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat het belang en de betekenis van een CITO-score zal variëren, afhankelijk van de specifieke toets en de context waarin deze wordt gebruikt. In het algemeen wordt een CITO-score echter gezien als een indicator van de academische prestaties of het academisch potentieel van een leerling. Met andere woorden, het is een manier om te meten hoe goed een leerling het doet op school (of hoe goed hij het waarschijnlijk zal doen op school, als hij nog niet begonnen is)    De CITO-score wordt vaak gebruikt als onderdeel van de toelatingsprocedure voor scholen en universiteiten.
HesselHessel answered 2 jaar ago
Een cito test is een verkorte vorm van de Citadelle Test, een psychologische evaluatie die in 1984 in Québec werd gecreëerd. De Citadelle Test meet verschillende aspecten van de cognitieve functie, waaronder verbale vlotheid, geheugen en aandacht. Hij wordt beschouwd als een van de meest uitgebreide cognitieve tests die beschikbaar zijn.
DouweDouwe answered 1 jaar ago
Een cito test meet de hoeveelheid van een eiwit genaamd c-terminal telopeptide (of CTX) in het bloed. CTX komt vrij uit het bot als gevolg van botresorptie. Een hoger CTX-gehalte in het bloed betekent dus dat er meer bot wordt afgebroken en geresorbeerd. Dit kan een aanwijzing zijn voor een verhoogd risico op osteoporose of andere botaandoeningen.