Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat meet pi-dictee?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago
wat meet pi-dictee?
1 Antwoorden
GerbenGerben answered 2 maanden ago
Het pi-dicaat is een maatstaf voor de mate waarin de winst van een bedrijf groter is dan de totale kosten. Het wordt berekend door het netto inkomen (de winst) van een bedrijf te delen door de inkomsten. Een hoger pi-cijfer betekent dat een bedrijf winstgevender is, terwijl een lager pi-cijfer betekent dat het minder winstgevend is. Om precies te zijn meet het pi-cijfer hoe efficiënt een onderneming haar inkomsten gebruikt om winst te genereren.