Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat meet pi-dictee?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat meet pi-dictee?
4 Antwoorden
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Het pi-dicaat is een maatstaf voor de mate waarin de winst van een bedrijf groter is dan de totale kosten. Het wordt berekend door het netto inkomen (de winst) van een bedrijf te delen door de inkomsten. Een hoger pi-cijfer betekent dat een bedrijf winstgevender is, terwijl een lager pi-cijfer betekent dat het minder winstgevend is. Om precies te zijn meet het pi-cijfer hoe efficiënt een onderneming haar inkomsten gebruikt om winst te genereren.
ZefZef answered 1 jaar ago
Pi dictee is een manier om te meten hoe nauwkeurig je de cijfers van pi kunt opnoemen. Pi, of 3,141592653, is een irrationaal getal, wat betekent dat het niet kan worden uitgedrukt als een breuk. Dit betekent dat de decimale uitbreiding eeuwig doorgaat zonder te herhalen Omdat pi een oneindig getal is, is het logisch dat de score van iedereen op een pi-dictee anders is. Sommige mensen kunnen geluk hebben en een zeer lange reeks cijfers correct opzeggen, terwijl anderen al na een paar cijfers fouten kunnen maken.
WillemWillem answered 1 jaar ago
Het meet de dikte van een materiaal. Door de tijd te meten die een ultrasone geluidsgolf nodig heeft om zich door een materiaal voort te planten en terug te kaatsen, kan men de dikte van dat materiaal bepalen.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Pi dictee meet het vermogen van een persoon om op een duidelijke, beknopte manier te spreken. Het meet ook het vermogen van een persoon om woorden accuraat en met de juiste uitspraak uit te spreken. Bovendien wordt met pi-dictee beoordeeld hoe goed iemand mondelinge aanwijzingen begrijpt en opvolgt. Tot slot beoordeelt het pi-dictee de vaardigheid van een persoon om hardop te lezen uit een voorbereide tekst.