Bekijk VragenCategorie: groepwat moet groep 2 kunnen?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat moet groep 2 kunnen?
2 Antwoorden
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
Groep 2 moet de belangrijkste functies van koolhydraten, vetten en eiwitten kunnen aangeven. Zij moeten ook weten welke rol elke voedingsstof in de menselijke gezondheid speelt. Bovendien moet groep 2 weten hoe een overmatige inname van bepaalde nutriënten tot gezondheidsproblemen kan leiden. Zo kan een teveel aan koolhydraten leiden tot gewichtstoename en diabetes type II, terwijl een teveel aan vet kan leiden tot hartziekten en beroertes. Ten slotte moet groep 2 begrijpen hoe verschillende voedingsstoffen met elkaar samenwerken om de gezondheid te bevorderen of te belemmeren.
FrankyFranky answered 2 jaar ago
Groep 2 moet het verschil kunnen uitleggen tussen een covalente binding en een gecoördineerde covalente binding. Zij moeten ook van beide een voorbeeld kunnen geven. Een covalente binding is een chemische binding waarbij elektronenparen tussen atomen worden gedeeld. Een gecoördineerde covalente binding, ook wel datieve binding genoemd, is een speciaal type covalente binding waarbij beide elektronen door hetzelfde atoom worden geleverd. Een voorbeeld van een covalente binding zijn twee waterstofatomen die samen H2 vormen, terwijl een voorbeeld van een gecoördineerde covalente binding Na+Cl- is.