Bekijk VragenCategorie: groepwat moet kind groep 3 kunnen?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat moet kind groep 3 kunnen?
2 Antwoorden
EvertEvert answered 2 jaar ago
Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat elk kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelt. Er zijn echter wel een aantal vaardigheden en mijlpalen die normaal gesproken van leerlingen in de derde klas worden verwacht. Bijvoorbeeld, de meeste derde klassers moeten in staat zijn om: - zelfverzekerd en vloeiend kunnen lezen, met een goed begrip - een aan de leeftijd aangepaste woordenschat begrijpen en gebruiken - duidelijk en nauwkeurig kunnen schrijven, met de juiste grammatica, spelling en interpunctie - snel en accuraat elementaire wiskundeberekeningen kunnen maken - creatief denken en zelfstandig problemen oplossen - doeltreffend communiceren, zowel mondeling als schriftelijk - regels en aanwijzingen zorgvuldig opvolgen - positieve sociale vaardigheden aan de dag leggen in de omgang met leeftijdsgenoten.
AikeAike answered 2 jaar ago
In groep 3, moeten kinderen in staat zijn om: - Vermenigvuldiging en deling binnen 100 begrijpen en gebruiken om problemen op te lossen - Vloeiend optel- en aftrekfeiten tot 20 opnoemen en gebruiken, en veelvouden van 10 tot 100 optellen en aftrekken - Vloeiend en met begrip een verscheidenheid aan teksten over vertrouwde onderwerpen lezen - Getallen tot 1.000 in cijfers en woorden schrijven - Kennis van het ordenen van maanden van het jaar, dagen van de week, jaren, seizoenen, wafelpatronen enz.