Bekijk VragenCategorie: groepwat moet kind groep 3 kunnen?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

wat moet kind groep 3 kunnen?

2 Antwoorden
DouweDouwe answered 1 maand ago

In groep 3 moeten de kinderen vloeiend en met begrip kunnen lezen, eenvoudige delingen kunnen maken (3 cijfers op 1 cijfer), in leesbaar cursief schrift kunnen schrijven en eenvoudige vermenigvuldigingen kunnen uitvoeren (2 cijfers op 2 cijfers).

BrendanBrendan answered 1 maand ago

In groep 3 moeten kinderen vloeiend eenvoudige verhalen kunnen lezen, basisvaardigheden van vermenigvuldigen en delen beheersen, decimalen en breuken begrijpen, alinea’s met een eenvoudige stelling en ondersteunende punten kunnen schrijven, eenvoudige zinnen met de juiste interpunctie kunnen schrijven en woorden correct kunnen spellen.