Bekijk VragenCategorie: aardrijkskundeWat zijn de gevolgen van klimaatverandering en hoe kunnen we hiermee omgaan?
Avatargast Staf asked 11 maanden ago
Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering en hoe kunnen we hiermee omgaan?
1 Antwoorden
ZefZef answered 11 maanden ago
Klimaatverandering betekent dat het klimaat op planeet aarde blijft veranderen. De gevolgen hiervan kunnen verschillende vormen aannemen, zoals het verstoren van het watercyclus waardoor gebieden kunnen worden overstroomd en droge periodes worden verlengd, het veranderen van temperatuur waardoor sommige planten en dieren het meer moeilijk kunnen krijgen om te overleven, het stijgen van de zeespiegel en het verschijnen van meer extreme weersomstandigheden. Om deze gevolgen te beperken en het klimaat zo stabiel mogelijk te houden, is het belangrijk dat mensen actie ondernemen zoals energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken, fossiele brandstoffen vermijden, het investeren in plant- en bosbeheer, het verminderen van de hoeveelheid voedselverspilling en het verminderen van voertuig- en luchtverkeer.