Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat zijn de voegwoorden in groep 7?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat zijn de voegwoorden in groep 7?
2 Antwoorden
PieterPieter answered 2 jaar ago
Er zijn zeven voegwoorden in groep 7: en, maar, of, noch, voor, dus, en toch. Elk van die voegwoorden heeft een specifiek doel in een zin. Bijvoorbeeld, "en" wordt gebruikt om twee of meer items samen te voegen; "maar" wordt gebruikt om contrast te tonen; en "toch" wordt gebruikt om contrast te tonen of een verrassing te impliceren. Door deze voegwoorden uit je hoofd te leren, kun je duidelijkere en meer verfijnde zinnen maken.
StijnStijn answered 1 jaar ago
De voegwoorden in klas 7 zijn maar of noch want zo maar toch Deze voegwoorden worden gebruikt om onafhankelijke bijzinnen in een zin met elkaar te verbinden of met elkaar in conflict te brengen. Maar wordt gebruikt om het contrast tussen twee ideeën aan te geven, terwijl of keuzes voorstelt, en nor negatieve keuzes aangeeft. For geeft een oorzaak-gevolgrelatie aan, terwijl so aangeeft dat een gebeurtenis het gevolg is van een andere gebeurtenis. Yet Concessief voegwoord dat gebruikt kan worden om een idee te introduceren dat contrasteert met wat eerder in de zin gezegd is.