Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswat zijn schoolexamens?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

wat zijn schoolexamens?

2 Antwoorden
GerbenGerben answered 2 maanden ago

Schoolexamens zijn in feite toetsen die leerlingen moeten afleggen om hun vorderingen en begrip van de in de klas behandelde stof te meten. Ze worden meestal aan het eind van een semester of schooljaar afgenomen, en de punten die de leerlingen op die toetsen halen, kunnen een grote rol spelen bij het bepalen van hun cijfer voor de cursus.
 
Er zijn allerlei verschillende soorten examens, maar de meeste vallen in twee hoofdcategorieën uiteen: gestandaardiseerde toetsen en door de leraar gemaakte toetsen. Gestandaardiseerde toetsen zijn meestal meerkeuze- of invulvragen die allemaal uit een grote verzameling vragen worden gehaald. Deze vragen moeten zo moeilijk zijn dat alleen leerlingen die de stof echt onder de knie hebben ze allemaal goed kunnen krijgen.

ArendArend answered 1 maand ago

Schoolexamens zijn een type beoordeling dat wordt gebruikt om de kennis en het begrip van een student te meten van de stof die in hun cursus wordt behandeld. Ze bestaan meestal uit meerkeuzevragen of vragen met een kort antwoord, en worden vaak gebruikt als voorbereiding op grotere examens, zoals het eindexamen van de middelbare school of het toelatingsexamen voor een universiteit.