Bekijk VragenCategorie: onderwijswelk iq voor vmbo basis?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welk iq voor vmbo basis?
1 Antwoorden
FeddeFedde answered 2 jaar ago
De Wechsler Adult Intelligence Scale-Third Edition (WAIS-III) is een intelligentietest die een reeks cognitieve vaardigheden meet en een schatting geeft van het intellectueel functioneren van een persoon. De WAIS-III heeft een gemiddeld IQ van 100 en een standaardafwijking van 15. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de mensen tussen 85 en 115 op deze test scoort. Als u op of boven het 95e percentiel van de WAIS-III scoort, wordt uw IQ dus als bovengemiddeld beschouwd.