Bekijk VragenCategorie: schoollessenwelk kerndoel hoort bij begrijpend lezen?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welk kerndoel hoort bij begrijpend lezen?
4 Antwoorden
GijsGijs answered 1 jaar ago
Het hoofddoel van begrijpend lezen is het begrijpen van de tekst.
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Het belangrijkste doel van begrijpend lezen is de boodschap van de auteur te begrijpen en er kritisch over na te denken. Andere doelstellingen kunnen zijn de tekst te kunnen samenvatten, de hoofdpunten te identificeren of het doel van de auteur te bepalen. Uiteindelijk is het belangrijk dat een lezer kan begrijpen wat hij leest om er betekenis aan te ontlenen. Dit kan worden gedaan door technieken als skimming en scanning, en door aantekeningen te maken bij de tekst. Het is ook nuttig om vragen te stellen over wat je niet begrijpt om verwarring weg te nemen.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Het belangrijkste doel van begrijpend lezen is de gelezen tekst te begrijpen. Dit omvat het begrijpen van het belangrijkste punt van de auteur, het begrijpen van de ondersteunende bewijzen en argumenten, en begrijpen hoe dit alles verband houdt met het onderwerp in kwestie. Bovendien is het belangrijk om de retorische middelen te herkennen die de auteur heeft gebruikt om de lezers te overtuigen.
ArendArend answered 1 jaar ago
Het hoofddoel van begrijpend lezen is begrijpen wat je leest. Andere doelstellingen kunnen zijn het identificeren van de hoofdgedachte, het vinden van specifieke informatie, of het trekken van conclusies uit de tekst. Maar het uiteindelijke doel is altijd te begrijpen wat je gelezen hebt.