Bekijk VragenCategorie: groepwelk leerjaar is groep 3?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welk leerjaar is groep 3?
3 Antwoorden
BramBram answered 1 jaar ago
Groep 3 is een oranje groep.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Groep 3 wordt typisch beschouwd als een klas op middelbaar niveau.
StijnStijn answered 1 jaar ago
Groep 3 is een aanduiding voor effecten die als minder risicovol worden beschouwd dan de meeste, en daarom een lager rendement bieden. De rang wordt bepaald door de ratingbureaus, zoals Moody's en S&P, die de financiële stabiliteit van een bedrijf en het vermogen om schulden terug te betalen beoordelen. Effecten van groep 3 hebben doorgaans een rating van BBB- of hoger.