Bekijk VragenCategorie: schoollessenwelk niveau is bedrijfseconomie?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

Hoe hoog kan ik mij scholen als ik kies voor de studierichting bedrijfseconomie?

3 Antwoorden
WillemWillem answered 2 maanden ago

Bedrijfseconomie is de studie van de wijze waarop zakelijke beslissingen worden genomen en de effecten die deze beslissingen hebben op de economische resultaten. Het kan worden bestudeerd op bachelor- of masterniveau. Enkele populaire cursussen bedrijfseconomie zijn micro-economische beginselen, macro-economische beginselen, financiële en bestuurlijke boekhouding, marketing, ondernemingsrecht en econometrie.

AikeAike answered 2 maanden ago

Bedrijfseconomie is de studie van de toepassing van economische beginselen op het bedrijfsleven. Het kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd, waaronder micro-economie (de studie van beslissingen van individuele bedrijven), macro-economie (de studie van hele economieën), financiële economie (de studie van financiële markten en investeringen), en industriële organisatie (de studie van hoe bedrijven met elkaar samenwerken).
 
De meeste business schools bieden een cursus bedrijfseconomie aan, en veel universiteiten bieden een major of minor in dit onderwerp aan. Het niveau waarop u bedrijfseconomie studeert, hangt af van uw onderwijsinstelling en de gekozen studierichting.

AikeAike answered 2 maanden ago

Bedrijfseconomie is de studie van de wijze waarop economische beginselen van invloed zijn op zakelijke beslissingen. Zij kan worden bestudeerd op bachelor-, master- en doctoraatsniveau.
 
In het hoger onderwijs is bedrijfseconomie meestal een hoofd- of bijvak binnen een bedrijfsopleiding. Op graduaat niveau zijn er verschillende gespecialiseerde masteropleidingen in bedrijfseconomie beschikbaar. En op doctoraal niveau zijn er Ph.D. programma’s die zich specifiek richten op bedrijfseconomie.