Bekijk VragenCategorie: schoollessenwelk niveau is bedrijfseconomie?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
Hoe hoog kan ik mij scholen als ik kies voor de studierichting bedrijfseconomie?
6 Antwoorden
WillemWillem answered 2 jaar ago
Bedrijfseconomie is de studie van de wijze waarop zakelijke beslissingen worden genomen en de effecten die deze beslissingen hebben op de economische resultaten. Het kan worden bestudeerd op bachelor- of masterniveau. Enkele populaire cursussen bedrijfseconomie zijn micro-economische beginselen, macro-economische beginselen, financiële en bestuurlijke boekhouding, marketing, ondernemingsrecht en econometrie.
AikeAike answered 2 jaar ago
Bedrijfseconomie is de studie van de toepassing van economische beginselen op het bedrijfsleven. Het kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd, waaronder micro-economie (de studie van beslissingen van individuele bedrijven), macro-economie (de studie van hele economieën), financiële economie (de studie van financiële markten en investeringen), en industriële organisatie (de studie van hoe bedrijven met elkaar samenwerken).   De meeste business schools bieden een cursus bedrijfseconomie aan, en veel universiteiten bieden een major of minor in dit onderwerp aan. Het niveau waarop u bedrijfseconomie studeert, hangt af van uw onderwijsinstelling en de gekozen studierichting.
AikeAike answered 2 jaar ago
Bedrijfseconomie is de studie van de wijze waarop economische beginselen van invloed zijn op zakelijke beslissingen. Zij kan worden bestudeerd op bachelor-, master- en doctoraatsniveau.   In het hoger onderwijs is bedrijfseconomie meestal een hoofd- of bijvak binnen een bedrijfsopleiding. Op graduaat niveau zijn er verschillende gespecialiseerde masteropleidingen in bedrijfseconomie beschikbaar. En op doctoraal niveau zijn er Ph.D. programma's die zich specifiek richten op bedrijfseconomie.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Bedrijfseconomie is een breed gebied dat veel verschillende niveaus en deelgebieden omvat.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Er zijn een paar verschillende manieren om deze vraag te beantwoorden, want er is niet één "niveau" van bedrijfseconomie. Bedrijfseconomie kan op bachelor-niveau worden bestudeerd, waarbij doorgaans onderwerpen als micro-economie, macro-economie en statistiek aan bod komen. Daarnaast bieden veel business schools graduate programma's in bedrijfseconomie, die dieper ingaan op meer gespecialiseerde onderwerpen zoals speltheorie, econometrie, en industriële organisatie. Ten slotte zijn er PhD-programma's in de bedrijfseconomie voor degenen die op zoek zijn naar onderzoek carrière in het veld na te streven. Dus welk niveau is bedrijfseconomie? Dat hangt er echt van af wat je ermee wilt bereiken.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Bedrijfseconomie is de studie van hoe bedrijven schaarse middelen gebruiken om winst en welvaart te maximaliseren. Het omvat micro-economie, die zich bezighoudt met individuele bedrijven, en macro-economie, die naar de economie als geheel kijkt Macro-economische onderwerpen die bedrijfseconomen kunnen onderzoeken zijn inflatie, werkloosheid, monetair beleid, belastingbeleid en fiscaal beleid. Veel van de macro-economische theorie is relevant voor zakelijke beslissingen; inflatie beïnvloedt bijvoorbeeld de prijzen van inputs en outputs en rentetarieven beïnvloeden de kosten van kapitaal.