Bekijk VragenCategorie: schoollessenwelk vakkenpakket heb ik nodig voor scheikunde?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welk vakkenpakket heb ik nodig voor scheikunde?
2 Antwoorden
StijnStijn answered 1 jaar ago
Het vakkenpakket dat je nodig zou hebben voor scheikunde heet "chemie" Het bevat een aantal vakken die belangrijk zijn voor scheikunde, waaronder wiskunde, natuurkunde en biologie. Andere pakketten die nuttig kunnen zijn bij het bestuderen van scheikunde zijn de pakketten "exacte vakken" en "technische vakken". Het natuurkundepakket bevat veel van dezelfde onderwerpen als het scheikundepakket, terwijl het ingenieurspakket extra onderwerpen bevat die nuttig kunnen zijn voor wie een loopbaan in de ingenieurswetenschappen ambieert.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Je hebt het natuurkundepakket nodig, dat een voorwaarde is voor scheikunde. Het natuurkundepakket omvat algebra, meetkunde en trigonometrie. Je hoeft niet per se wiskunde te kunnen om scheikunde te kunnen doen, maar als je later een wiskunde-opleiding wilt volgen, is het handig als je op de middelbare school al wiskunde hebt geleerd.