Bekijk VragenCategorie: lerarenwelk vwo jaar is het moeilijkst?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welk vwo jaar is het moeilijkst?
4 Antwoorden
WillemWillem answered 1 jaar ago
Het moeilijkste jaar op het VWO is het vierde jaar. Dit is het jaar waarin je geacht wordt eindexamen te doen en je voor te bereiden op de universiteit.
DaafDaaf answered 1 jaar ago
Het zesde jaar van het vwo is het moeilijkst. Het is het laatste jaar van de middelbare school en de leerlingen bereiden zich voor op de universiteit. Leerlingen moeten zowel het Nederlands Nationaal Examen (CNVO) als de eindexamens van hun eigen vakken afleggen. Daarnaast moeten ze minimaal 12 weken stage lopen.
WillemWillem answered 1 jaar ago
Het antwoord op deze vraag hangt grotendeels af van het individu. Sommige studenten vinden het eerste jaar een uitdaging, terwijl anderen het derde of vierde jaar moeilijker vinden. Toch is een van de meest voorkomende redenen die studenten opgeven voor het feit dat ze het eerste jaar een uitdaging vinden, de hoeveelheid werk die vereist is en het feit dat veel cursussen inleidend zijn en een breed scala aan onderwerpen behandelen. Bovendien wordt van studenten verwacht dat zij buiten de lessen om een behoorlijke hoeveelheid onafhankelijk onderzoek doen en lezen.
DaafDaaf answered 1 jaar ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat het grotendeels afhangt van het individu en zijn specifieke sterke en zwakke punten. Maar over het algemeen zijn de latere jaren van het vwo (vanaf jaar 3) uitdagender, omdat van de leerlingen een dieper begrip van de stof wordt gevraagd om het programma af te ronden.